RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, липня 17, 2024

Інформація обов’язкового оприлюднення щодо діяльності закладу вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

  • Інформація щодо навчального процесу за ОП
  • Інформація щодо діяльності ЗВО
  • Інформація щодо безпеки

1

Статут ЗВО

2

Положення про організацію освітнього процесу

3

Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін за вибором

4

Положення про роботу екзаменаційної комісії

5

Стратегія ЗВО або Концепція освітньої діяльності

6

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

7

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ПДАФКіС та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

8

Правила прийому на поточний рік

9

Положення про студентське самоврядування

10

Колективний договір

11

Правила внутрішнього розпорядку

12

Положення про академічну доброчесність

13

Положення про рейтингову систему оцінювання знань студентів

14

Положення про проведення практик студентів

15

Положення про підвищення кваліфікації НПП

16

Положення про розгляд звернень студентів

18

Положення про відрахування, переведення, поновлення студентів, порядок надання академічної відпустки та повторне навчання

19

Положення про перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідацію академічної різниці

20

Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам та використання коштів стипендіального фонду

21

Положення про ректорські контрольні роботи

22

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників

23

Положення про роботу щодо сприяння працевлаштуванню випускників

24

Положення про порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм

25

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

1

Статут вищого навчального закладу.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

2

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

3

Звіт про використання та надходження коштів.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

4

Інформація щодо проведення тендерних процедур.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

5

Штатний розпис на поточний рік.

Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

6

Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Відповідно до пункту 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту».

7

Положення про вчену раду вищого навчального закладу.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

8

Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

9

Положення про організацію освітнього процесу.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

10

Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

11

Положення про екзаменаційну комісію.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

12

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

13

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

14

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

15

Положення про факультет (навчально-науковий інститут).

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»

16

Положення про робочі та дорадчі органи.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

17

Положення про структурні підрозділи.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

18

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

19

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»

20

Інформація про склад керівних органів.

Відповідно до пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

21

Інформація про склад наглядової ради вищого навчального закладу (наказ).

Відповідно до статті 37 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

22

Правила прийому до вищого навчального закладу на поточний рік.

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів.

23

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг.

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів.

24

Сертифікати про акредитацію.

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів.

25

Положення про приймальну комісію.

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів.

26

Оприлюднені рішення приймальної комісії.

Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення об’єктивності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів.

27

Інформацію про діяльність органів студентського самоврядування.

Відповідно до статті 40 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

28

Положення про орган студентського самоврядування.

Відповідно до статті 40 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

29

Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Відповідно до статті 41 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

30

Колективний договір.

Відповідно до пункту 5 статті 39 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

31

Правила внутрішнього розпорядку.

Відповідно до пункту 5 статті 39 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту».

32

На офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщені в режимі читання: - примірники дисертацій в електронному вигляді, крім дисертацій, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування.

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р. № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за № 885/27330.

33

На офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщені в режимі читання: - відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування.

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р. № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за № 885/27330.

34

На офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщені в режимі читання: - автореферати дисертацій, крім авторефератів дисертацій, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування.

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р. № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за № 885/27330.

35

Довідка Дніпропетровського міського управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

36

Довідка державної санітарно-епідеміологічної служби України, головне управління держсанепідслужби у Дніпропетровській області.

37

Положення про ректорат ПДАФКіС.

38

Положення про групу по роботі з іноземними студентами та особами без громодянства в ПДАФКіС.

39

Комплексні заходи щодо забезпечення та виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції у поточному році.

40

Стратегія розвитку Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту на 2020-2025 р.

41

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти у ПДАФКіС.

42

Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу.

43

Положення про самостійну роботу здобувачів освіти.

44

Положення про реалізацію проекту Erasmus+ KA2 “UKROTHE: Developing an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine”.

45

Стратегія інтернаціоналізації ПДАФКіС.

46

Заходи і порядок протидії булінгу (цькуванню) ПДАФКіС у 2020-2021 н.р.

47

Правила поведінки здобувачів освіти ПДАФКіС.

48

Звіт про фінансові результати за 2020 рік.

49

Договір оренди нерухомого майна та додаткові угоди до нього.

50

Пам'ятка для населення (Біологічна небезпека: як діяти у випадку загрози).

51

Порядок розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

52

Положення про дистанційне навчання ПДАФКіС.

1

Положення про організацію та порядок проведення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в ПДАФКіС.

2

Положення про службу охорони праці ПДАФКіС.

3

Інструкція із цивільного захисту в ПДАФКіС.

4

Наказ 60-заг від 04.08.2022 р. про утворення комісії з питань надзвичайних ситуацій.

5

Наказ 65-заг від 11.08.2022 р. про утворення комісії з питань евакуації.

6

Наказ 66-заг від 11.08.2022 р. про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій об'єктового рівня.

7

План реагування ПДАФКіС на надзвичайні ситуації.

8

Положення про комісію з питань евакуації ПДАФКіС.

9

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій ПДАФКіС.

10

Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня ПДАФКіС.