RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Четвер, лютого 22, 2024

Разові спеціалізовані вчені ради

 

Відкриття спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту (наказ ВАК України № 598 від 16.10.2008 р.) стало знаковою подією в історії навчального закладу та дозволило вирішувати пріоритетне завдання – підготовку кваліфікованих кадрів для нашого інституту та вищих навчальних закладів України, які мають у цьому потребу.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту вже багато років є центром Придніпровського регіону з підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту. Підготовка фахівців здійснюється шляхом здобуття вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту та навчання в аспірантурі.

З 2008 року спеціалізована вчена рада К 08.881.01 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт;

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Робота спеціалізованої вченої ради сприяє підвищенню якості підготовки науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та інших вищих навчальних закладів всіх регіонів України, сприяє втіленню результатів сучасних наукових досліджень у сферу фізичної культури і спорту та піднесенню престижу спорту на світовому рівні.

Оголошення про захист:

  • Про приняття до захисту
  • Про захист

Повідомлення про прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації

Акопова Олега Едуардовича

Разова спеціалізована вчена рада Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 04 грудня 2023 року прийнято до розгляду і проведення захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Акопова Олега Едуардовича на тему "Структура та зміст фізичної підготовки боксерів на етапі початкової підготовки" з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист відбудеться о 12:00 6 лютого 2024 року за адресою: конференційна зала, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Інформація про захист

Дисертаційна робота

Електронний підпис

Дисертаційна робота з електронним підписом PDF7

Рецензія I

Рецензія II

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Підпис рецензента I

Підпис рецензента II

Підпис офіційного опонента I

Підпис офіційного опонента II

Рецензія з підписом рецензента I

Рецензія з підписом рецензента II

Відгук з підписом офіційного опонента I

Відгук з підписом офіційного опонента II

Онлайн-трансляція захисту дисертації за посиланнямЗахист дисертації Акопова Олега Едуардовича

Разова спеціалізована вчена рада Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту повідомляє, що 6 лютого 2024 року о 12.00 відбувся захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Акопова Олега Едуардовича на тему "Структура та зміст фізичної підготовки боксерів на етапі початкової підготовки" з галузі знань 01 «Освіта», за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Захист проходив за адресою: конференц. зал, навчальний корпус № 1, 10, вул. Набережна Перемоги, м. Дніпро.

Інформація про захист

Дисертаційна робота

Електронний підпис

Дисертаційна робота з електронним підписом PDF7

Рецензія I

Рецензія II

Відгук офіційного опонента I

Відгук офіційного опонента II

Підпис рецензента I

Підпис рецензента II

Підпис офіційного опонента I

Підпис офіційного опонента II

Рецензія з підписом рецензента I

Рецензія з підписом рецензента II

Відгук з підписом офіційного опонента I

Відгук з підписом офіційного опонента II

Рішення разової спеціалізованої ради

Відео захисту дисертаційної роботи

Електронний підпис відео захисту дисертаційної роботи