RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Освітньо-наукові програми 3-го рівня

Спеціальність
017 Фізична культура і спорт

Спеціалізація

-

Освітньо-наукова програма

Фізична культура і спорт (2020 рік)

Фізична культура і спорт (2022 рік)

Акредитаційні документи ОНП

Рецензії, відгуки на ОНП

Відомості про самооцінювання ОНП

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОНП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОНП

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОНП

Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОНП

Робочі програми ОНП 2022 року

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

1

Професійна іноземна мова

2

Філософсько-методологічні аспекти наукової діяльності

3

Теоретико-методологічні аспекти наукових досліджень та управління науковими проектами

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

4

Сучасні теоретико-методологічні аспекти фізичної культури і спорту

5

Інноваційна діяльність у фізичній культурі і спорті

6

Сучасні методи досліджень у фізичної культурі і спорті

Практична підготовка

7

Науково-педагогічна практика

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

8

Сучасні рекреаційні технології у фізичному вихованні

9

Основи системи підготовки та періодизація спортивного тренування

10

Педагогічний контроль у спорті

11

Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій

12

Сучасні методи статистичної обробки та аналізу наукових даних у сфері фізичної культури і спорту

13

Психолого-педагогічні основи формування професійних компетенцій майбутніх НПП

14

Психологічні основи професійних комунікацій та лідерства

15

Мистецтво публічного виступу

16

Бібліометрика сучасної науки