RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, травня 24, 2024

Освітні програми 2-го рівня

Спеціальність

014 Середня освіта

 

Спеціалізація

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Освітня програма

Вчитель фізичної культури

Навчальний план

Вчитель фізичної культури

Акредитаційні документи ОП

Рецензії, відгуки на ОП

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП

Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

 

Спеціалізація

-

Освітня програма

Фізична культура і спорт

Акредитаційні документи ОП

Рецензії, відгуки на ОП - Рецензія 1, Рецензія 2

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП

Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

 

Спеціалізація

-

Освітня програма

Викладач фізичного виховання

Навчальний план

Викладач фізичного виховання

Акредитаційні документи ОП

Рецензії, відгуки на ОП

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП

Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

Спеціальність

227 Терапія та реабілітація

 

Спеціалізація

227.1 Фізична терапія

Освітня програма

Фізична терапія, ерготерапія

Навчальний план

Фізична терапія, ерготерапія

Акредитаційні документи ОП

Концепція освітньої діяльності ОП

Рецензії, відгуки на ОП: Рецензії 1, Рецензії 2, Рецензії 3.

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації ОП

Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП

Сертифікат НАЗЯВО про акредитацію ОП

  • ОП Магістр 014 - Середня освіта. Вчитель фізичної культури
  • ОП Магістр 017 - Фізична культура і спорт
  • ОП Магістр 017 - Викладач фізичного виховання
  • ОП Магістр 227 - Фізична терапія, ерготерапія

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1.НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці в галузі

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Теорія і методика фізичного виховання в навчальних закладах освіти

10

Організація спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення

11

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

12

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

13

Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Комп’ютерні технології в науці та освіті за професійним спрямуванням

18

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

19

Вікова фізіологія

20

Система підготовки у спортсменів

21

Адаптивна фізична культура

22

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

23

Особливості підготовки жінок у фізичній культурі і спорті

24

Основи раціонального харчування та нутриціології

25

Адаптивний спорт

26

Ергогенна дієтетика у фізичній культурі і спорті

27

Соціологія спорту

28

Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культури і спорті

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

3

Педагогіка вищої школи

4

Психологія управління

5

Цивільний захист

6

Охорона праці в галузі

7

Фізіологічні основи адаптпції у фізичній культурі і спорті

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Професійна та науково-дослідна діяльність магістра фізичної культури і спорту

10

Психологія спорту вищих досягнень

11

Організаційні аспекти фізичної культурі і спорті

12

Система підготовки в олімпійському, професійному та неолімпійському спорті

13

Осонови неолімпійського спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

18

Науково-методичне забезпечення спортивної підготовки

19

Компютерні технослогії в науці та освіті за професійним спрямуванням

20

Ергогенна дієтетика у фізичній культурі і спорту

21

Адаптивний спорт

22

Основи індивідуалізації підготовки спортсменів

23

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

24

Головні умови і ресурси фізичної культури і спорту

25

Міжнародний спорт у соціокультурній матриці світу

26

Особливості підготовки жінок у фізичній культурі і спорті

27

Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти

28

Соціологія спорту

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці у галузі

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти

10

Організація спортивної і фізкультурно- оздоровчої роботи різних груп населення

11

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

12

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

13

Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Комп’ютерні технології в науці та освіті за професійним спрямуванням

18

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

19

Вікова фізіологія

20

Система підготовки спортсменів

21

Адаптивна фізична культура

22

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

23

Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культури і спорті

24

Особливості підготовки жінок у фізичній культурі і спорті

25

Основи раціонального харчування та нутриціології

26

Адаптивний спорт

27

Ергогенна дієтетика у фізичній культурі і спорті

28

Соціологія спорту

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

ОК1

Філософія спорту і здорового способу життя

ОК2

Соціальна аксіологія

ОК3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК4

Фізіологічні основи адаптації організму особи з відхиленнями у стані здоров'я

ОК5

Психолого-педагогічні основи фізичної реабілітації

ОК6

Цивільний захист

ОК7

Охорона праці у галузі

ОК8

Адаптивна фізична терапія/фізична реабілітація у клініці та спорті

ОК9

Технології наукових досліджень в адаптивній фізичній реабілітації

ОК10

Організаційні аспекти реабілітології

ОК11

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

ОК12

Ерготерапія

ОК13

Фізична реабілітація осіб з особливими потребами

ОК14

Єргогенна дієтетика

ОК15

Виробнича практика за професійним спрямування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

ВК1

Комп’ютерні технології в науці та освіті за професійним спрямуванням

ВК2

Класичні та сучасні методи фізіотерапії

ВК3

Фізична терапія / фізична реабілітація внутрішніх органів

ВК4

Фізична терапія / фізична реабілітація в педіатрії

ВК5

Практика-стажування

ВК6

Вікова фізіологія

ВК7

Психологія управління