RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Понеділок, грудня 11, 2023

Освітні програми 2-го рівня

Спеціальність

014 Середня освіта

 

Спеціалізація

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Освітня програма

Вчитель фізичної культури

Спеціальність

017 Фізична культура і спорт

 

Спеціалізація

-

Освітня програма

Фізична культура і спорт

 

Спеціалізація

-

Освітня програма

Викладач фізичного виховання

Спеціальність

227 Терапія та реабілітація

 

Спеціалізація

227.1 Фізична терапія

Освітня програма

Фізична терапія, ерготерапія

  • ОП Магістр 014 - Середня освіта. Вчитель фізичної культури
  • ОП Магістр 017 - Фізична культура і спорт
  • ОП Магістр 017 - Методика спортивно-масової роботи
  • ОП Магістр 017 - Викладач фізичного виховання
  • ОП Магістр 227 - Фізична терапія, ерготерапія

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1.НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці в галузі

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Теорія і методика фізичного виховання в навчальних закладах освіти

10

Організація спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення

11

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

12

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

13

Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Інформаційні технології за професійним спрямуванням

18

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

19

Вікова фізіологія

20

Система підготовки у спортсменів

21

Адаптивна фізична культура

22

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

23

Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культури і спорті

 

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці в галузі

8

Комп’ютерні технології в науці та освіті за професійним спрямуванням

9

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

10

Професійна та науково-дослідна діяльність магістра фізичної культури і спорту

11

Психологія спорту вищих досягнень

12

Організаційні аспекти фізичної культурі і спорті

13

Система підготовки в олімпійському, професійному та неолімпійському спорті

14

Особливості підготовки жінок у фізичній культурі і спорті

15

Магістерська робота

16

Виробнича практика за професійним спрямування

17

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

18

Фізіологічні основи адаптації у фізичній культурі і спорті

19

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

20

Основи неолімпійського спорту

21

Адаптивний спорт

22

Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти

23

Соціологія спорту

24

Ергогенна дієтетика у фізичній культурі і спорту

 

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці у галузі

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти

10

Організація спортивної і фізкультурно- оздоровчої роботи різних груп населення

11

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

12

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

13

Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Інформаційні технології за професійним спрямуванням

18

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

19

Вікова фізіологія

20

Система підготовки спортсменів

21

Адаптивна фізична культура

22

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

23

Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культури і спорті

 

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Маркетинг та менеджмент в фізичній культурі і спорті

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Педагогіка вищої школи

5

Психологія управління

6

Цивільний захист

7

Охорона праці у галузі

8

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

9

Теорія і методика фізичного виховання в закладах вищої освіти

10

Організація спортивної і фізкультурно- оздоровчої роботи різних груп населення

11

Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні

12

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

13

Організація і методика проведення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту

14

Магістерська робота

15

Виробнича практика за професійним спрямування

16

Практика-стажування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

17

Інформаційні технології за професійним спрямуванням

18

Психолого-педагогічні основи адаптивної фізичної культури і спорту

19

Вікова фізіологія

20

Система підготовки спортсменів

21

Адаптивна фізична культура

22

Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах

23

Нетрадиційні методи оздоровлення у фізичній культури і спорті

 

№ з/р

Назва навчальної дисципліни ОП

Робоча програма

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ)

1

Філософія спорту і здорового способу життя

2

Соціальна аксіологія

3

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

Фізіологічні основи адаптації організму особи з відхиленнями у стані здоров'я

5

Психолого-педагогічні основи фізичної реабілітації

6

Цивільний захист

7

Охорона праці у галузі

8

Адаптивна фізична терапія/фізична реабілітація у клініці та спорті

9

Технології наукових досліджень в адаптивній фізичній реабілітації

10

Організаційні аспекти реабілітології

11

Методи клінічних та функціональних досліджень в фізичній культурі та спорті

12

Ерготерапія

13

Фізична реабілітація осіб з особливими потребами

14

Єргогенна дієтетика

15

Виробнича практика за професійним спрямування

2. ВАРИАТИВНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ)

16

Комп’ютерні технології в науці та освіті за професійним спрямуванням

17

Класичні та сучасні методи фізіотерапії

18

Фізична терапія / фізична реабілітація внутрішніх органів

19

Фізична терапія / фізична реабілітація в педіатрії

20

Практика-стажування