RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, квітня 05, 2020

 

 • Про видання
 • Для авторів
 • Редакційна колегія
 • Редакційна політика
 • Контакти

Спортивний вісник Придніпров’я ISSN 2071-1476 (Print), ISSN 2071-1506 (Online).

Наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р. журнал додано до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Спеціальності: фізичне виховання та спорт (24.00.01, 24.00.02, 24.00.03).

Галузь і проблематика: спорт, фізичне виховання, організація фізичного виховання, реабілітація.

У журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних верств населення, фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури. У ньому також відображені засоби фізичної культури, її форми та методи, основні принципи здоров'язберігаючих технологій та профілактики захворювань.

Засновник: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Рік заснування: 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: ЛП № 703 від 25.05.2000 року.

Журнал відображується в міжнародних наукометричних базах даних:

ROAD(Directory of Open Access scholarly Resources)

Index Copernicus

PBN (Polish Scholarly Bibliography)

NBUV (Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, електронний фонд)

Google Scholar .

Статті надсилати електронною поштою:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Терміни подачі статей:

до 01 січня та 01 липня поточного року.

Правила оформлення і публікації статей наведено в PDF файлі .

Головний редактор:

Савченко В. Г.

- д.пед.н., професор, ректор ПДАФКіС;

Заступник головного редактора:

Москаленко Н. В.

- д.фіз.вих., професор, проректор з наукової діяльності ПДАФКіС;

Члени:

Афанасьєв С.М.

- д.фіз.виз., доцент, перший проректор з НПР ПДАФКіС;

Коваленко Н.Л.

- к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов ПДАФКіС;

Луковська О.Л.

- к.мед.н., доцент, завідувач кафедри фізіології та спортивної медицини ПДАФКіС;

Майкова Т.В.

- д.мед.н., професор, професор кафедри фізичної реабілітації ПДАФКіС;

Приходько В.В.

- д.пед.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики підготовки спортсменів ПДАФКіС;

Шевяков О.В.

- д.психол.н., професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання ПДАФКіС;

Дорошенко Е.Ю.

- д.фіз.вих., професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету;

Маліков М.В.

- д.б.н., професор, декан факультету фізичного виховання, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Запорізький національний університет»;

Кашуба В.О.

- д.фіз.вих., професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології НУФВСУ;

Круцевич Т.Ю.

- д.фіз.вих., професор, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ;

Пангелова Н.Є.

- д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Врублевський Є.П.

- д.пед.н., професор, професор кафедри спортивних дисциплін Гомельського державного університету ім. Ф.Скорини;

Andrzej Soroka

- dr., Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

Radoslaw Muszkieta

- Director of the Institute of Physical Culture, Doctor of Pedagogical Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun;

Kalabiska Irina

- Research Fellow, Assistant Professor. University of Physical Education. Research Center for Sport Physiology;

Ewa Puszczałowska-Lizis

- PhD, Ass. Professor, University of Rzeszów

Галузь і проблематика:

У журналі представлені статті з актуальних проблем фізичного виховання і спорту, а також з проблем формування, відновлення, зміцнення і збереження здоров'я представників різних груп населення, фізичної реабілітації та оздоровчої фізичної культури.

Політика розділів:

Статті

Приймає рукописи

Індексується

Рецензується

Процес рецензування:

Кожна стаття проходить незалежне рецензування щодо новизни і актуальності представленої теми, відсутність плагіату і самоплагіату, коректності збору і обробки експериментальних даних, аналізу отриманих результатів і оформлення матеріалу відповідно до вимог. Після рецензування статті автору повідомляється результат, тобто інформація про прийняття (не прийняття, або необхідність коригування) статті.

Періодичність публікації:

Журнал випускається 3-4 рази на рік.

Політика відкритого доступу:

Журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Адреса редакції:

вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро, 49094.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: посилання

 • Спортивний вісник Придніпров’я. № 4. 2019. 226 с.
  Read More
 • Спортивний вісник Придніпров’я. № 3. 2019. 228 с.
  Read More
 • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 2, 2019. – 150 с.
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all