RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

  • Тарифи з послуг 2024-25 навчальному році
  • Тарифи з послуг 2023-24 навчальному році

ТАРИФИ З ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЩО НАДАЄ ПДАФКіС

з 01.03.2024 року(*)

Найменування послуги

Вартість

Примітка

I. У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Підготовка вітчизняних студентів у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, (денна та заочна форма навчання) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

1.1.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання

89 760 за повний терміннавчання - 3 роки 10 місяців

Перший внесок - 22 440 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески посеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.2.

Бакалавр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

140 232 за повний термін навчання - 3 роки 10 місяців

Перший внесок - 35 058 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внескипосеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.3.

Бакалавр, заочна форма навчання (крім спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія")

89 750 за повний терміннавчання 4 роки 10 місяців

Перший внесок -17 950 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески посеместрово - до 1 лютого і до 1 вересня поточного року.

1.4.

Магістр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання

38 745 за повний термін 1 рік 4 місяця

Перший внесок - 25 830 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески за семестр до 1 вересня поточного року.

1.5.

Магістр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

91 150 за повний термін навчання 1 рік 4 місяці

Перший внесок - 45 575 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески за семестр до 1 вересня поточного року.

2.

Навчання студентів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна форма навчання:

 

 

2.1.

Підготовчі курси (російська мова, біологія, плавання, загально-фізична підготовка, спеціалізація)

1 440 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

2.2.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня:

 

 

 

- бакалавр, денна форма навчання;

2 860 доларів США за кожний рік навчання у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

 

- магістр, денна форма навчання.

3 200 доларів США за кожний рік навчання у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

3.

Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

3.1.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання.

22 440 за кожний рік навчання

 

3.2.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), заочна форма навчання.

17 950 за кожний рік навчання

 

3.3.

Бакалавр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання.

35 058 за кожний рік навчання

 

3.4.

Магістр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання.

25 830 за перший рік навчання

 

3.5.

Магістр спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

45 575 за перший рік навчання

 

4.

Підготовка вітчизняних аспірантів у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна і заочна форми навчання:

 

 

4.1.

Навчання в аспірантурі:

 

 

 

- денна форма навчання;

29 100 за кожний рік навчання

 

 

- заочна форма навчання.

24 230 за кожний рік навчання

 

4.2.

Рецензування рефератів із спеціальності при вступі до аспірантури.

1 100

2 години на аспіранта

4.3.

Консультації перед іспитом:

 

 

 

- доктор наук, професор

1 100

2 години на аспіранта

 

- доктор наук, доцент

870

2 години на аспіранта

 

- кандидат наук, доцент

680

2 години на аспіранта

4.4.

Проведення вступних іспитів.

1 100

2 години

5.

Навчання аспірантів з числа іноземців осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами , денна форма навчання

3780 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

Якщо підготовка кандидата в аспірантуру недостатня і потребує додаткових освітніх послуг, то рішенням Вченої ради академії сума збільшується на 20% від суми за навчальний рік

6.

Підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту в межах ліцензійного обсягу

2 230

 

7.

Надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук здобувачам з інших організацій, навчальних закладів, відомств та інших на контрактній основі:

 

 

7.1

Оплата наукового керівництва:

 

 

 

-доктор наук, професор;

13 750

25 годин на рік

 

-доктор наук, доцент;

10 880

 

-кандидат наук, доцент.

8 700

7.2.

Прийом кандидатських іспитів.

3 850

7 годин на 1-го здобувача

7.3.

Прийом додаткових кандидатських іспитів.

1 100

2 години на 1-го здобувача

7.4.

Консультації перед іспитом:

 

 

 

-доктор наук, професор;

2 750

5 годин на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

-

 

- кандидат наук, доцент.

1 170

7.5.

Перевірка і захист реферату з філософії або перекладу тексту з іноземної мови:

 

 

 

- доктор наук, професор;

1 650

3 години на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

1 310

 

- кандидат наук, доцент.

1 050

7.6.

Друкування наукових статей.

110

за сторінку

7.7.

Підготовка та друкування контракту, розкладу занять, повідомлень, протоколів іспитів ф 3.2 для ВАК. посвідчення про здачу кандидатських іспитів.

670

 

7.8

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками інших навчальних закладів.

1 820

 

7.9.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками інших навчальних закладів.

14 640

 

7.10.

Апробація захисту дисертації на здобуття науковою ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які навчались в аспірантурі ПДАФКІС за контрактом.

1 820

 

7.11.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які навчались в аспірантурі ПДАФКІС за контрактом.

14 640

 

7.12.

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС. навчались в аспірантурі ПДАФКІС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

Безкоштовно

 

7.13.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС. навчались в аспірантурі ПДАФКІС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

Безкоштовно

 

7.14.

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС.

460

 

7.15.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС.

4 000

 

8.

Підготовка до вступу до закладу вищої освіти і до зовнішнього незалежного оцінювання.

1 580

За одну навчальну дисципліну.

9.

Проведення наукових консультацій, стажування викладачів інших вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та тренерів ДЮСШ, спортивних клубів, що належать до державної та комунальної форм власності.

Викладачі навчальних закладів, що входять в Придніпровський науковий комплекс, стажування в ПДАФКІС проходять безоплатно.

670

Термін стажування - 1 місяць.

10.

Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.

4 660

Термін стажування - 1 місяць.

11.

Проведення для громадян лекцій та консультацій з питань фізичної культури, спорту та туризму.

Згідно калькуляції

 

12.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, підготовки водіїв) за науковим, туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами.

Згідно калькуляції

 

13.

Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих. що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

14.

Організація заходів, пов'язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих, наукових закладів, установ, центрів навчальних закладів.

Згідно калькуляції

 

15.

Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації.

290

 

16.

Виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-біологічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням.

Згідно калькуляції

 

II. У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Проведення науково-дослідних, технологічних та пошукових робіт.

Згідно калькуляції

 

2.

Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.

Згідно калькуляції

 

3.

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

Згідно калькуляції

 

4.

Впровадження результатів наукових досліджень.

Згідно калькуляції

 

5.

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

Згідно калькуляції

 

6.

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової, інноваційної продукції, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

Згідно калькуляції

 

7.

Розроблення науково-технічної документації.

Згідно калькуляції

 

8.

Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

III. У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1.

Надання послуг студентам, аспірантам, працівникам, які від'їжджають за кордон:

 

 

1.1.

Оформлення програми навчання за спеціальностями ПДАФКІС для легалізації диплома вищої освіти за кордоном;

1 340

 

1.2.

Послуги з перекладу.

390

 

2.

Надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз.

1 670

 

3.

Надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг.

1 340

 

IV. У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ, ДОЗВІЛЛЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ, ТУРИЗМУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

2.

Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

3.

Організація, проведення спортивних, фізкультурно- оздоровчих заходів ( у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

V. У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

1.

Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, аудіо- і відеотехніки, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

VI. У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1.

Надання спеціально облаштованих приміщень, що перебувають на балансі навчального закладу, для тимчасового проживання (згідно з угодою).

Згідно калькуляції

 

2.

Надання вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитку для тимчасового проживання у кімнатах загального користування.

Згідно калькуляції

 

3.

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку навчального закладу для проживання:

 

 

3.1.

Осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

Згідно калькуляції

 

3.2.

Абітурієнтів навчального закладу під час вступних іспитів;

Згідно калькуляції

 

3.3.

Осіб, які направлені у відрядження до навчального закладу.

Згідно калькуляції

 

4.

Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

Відповідно до рахунків постачальників

 

5.

Заміна сантехнічних виробів, газового, елекротехнічного та іншого обладнання - у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

Згідно з рахунками

 

6.

На вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні: поліпшеного абонового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання визначеного технічними нормативами.

Відповідно до рахунків постачальників

 

7.

Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів

Відповідно до рахунків постачальників

 

8.

Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, додаткових послуг, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.

Згідно з угодою

 

VII. ІНШІ ПОСЛУГИ

1.

Платні курси комп'ютерної підготовки:

 

 

1.1.

Основи комп'ютерної грамоти, робота в текстовому редакторі;

960

Термін навчання 1 місяць

1.2.

Сучасні програмні засоби і системи, робота в системі.

-

Термін навчання 2 місяці

2.

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі.

Згідно з угодою

 

3.

Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у пункті 2 цього пункту.

Відповідно до рахунків постачальників

 

4.

Копіювання, сканування, запис інформації на носії.

290

 

5.

Реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Згідно з угодою

 

6.

Забезпечення оформлення дублікатів інших документів про освіту в установленому законодавством порядку.

340

 

7

Забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років.

340

 

8.

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються у ПДАФКІС відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.

Відповідно до рахунків постачальників

 

9.

Забезпечення оформлення дублікатів студентських квитків, залікових книжок для всіх категорій осіб, що навчаються у ПДАФКІС.

340

 

10.

Забезпечення оформлення документів про вищу освіту державного зразка у установленому законодавством порядку.

Відповідно до рахунків постачальників

 

11.

Забезпечення оформлення дублікатів документів про вищу освіту (диплом, додаток до диплома, академічна довідка) в установленому законодавством порядку.

340 за кожний дублікат

 

12.

Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень в установленому законодавством порядку.

Згідно з угодою

 

13.

Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).

50 за годину

 

14.

Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів.

Згідно з угодою

 

15.

Надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристанів, причалів, місць для стоянки автомобілів.

Згідно з угодою

 

(*) – згідно наказу ректора № 25/1-заг від 29 лютого 2024 року.

ТАРИФИ З ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЩО НАДАЄ ПДАФКіС

з 01.04.2023 року(*)

Найменування послуги

Вартість

Примітка

I. У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Підготовка вітчизняних студентів у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, (денна та заочна форма навчання) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

1.1.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання

85 400 за повний терміннавчання - 3 роки 10 місяців

Перший внесок - 21 350 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески посеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.2.

Бакалавр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

140 232 за повний термін навчання - 3 роки 10 місяців

Перший внесок - 35 058 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внескипосеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.3.

Бакалавр, заочна форма навчання (крім спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія")

85 400 за повний терміннавчання 4 роки 10 місяців

Перший внесок -17 080 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески посеместрово - до 1 лютого і до 1 вересня поточного року.

1.4.

Магістр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання

36 870 за повний термін 1 рік 4 місяця

Перший внесок - 24 580 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески за семестр до 1 вересня поточного року.

1.5.

Магістр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

68 363 за повний термін навчання 1 рік 4 місяці

Перший внесок - 45 575 грн. з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески за семестр до 1 вересня поточного року.

2.

Навчання студентів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна форма навчання:

 

 

2.1.

Підготовчі курси (російська мова, біологія, плавання, загально-фізична підготовка, спеціалізація)

1 440 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

2.2.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня:

 

 

 

- бакалавр, денна форма навчання;

2 720 доларів США за кожний рік навчання у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

 

- магістр, денна форма навчання.

3 040 доларів США за кожний рік навчання у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

3.

Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

 

3.1.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання.

21 350 за кожний рік навчання

 

3.2.

Бакалавр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), заочна форма навчання.

17 080 за кожний рік навчання

 

3.3.

Бакалавр, спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання.

35 058 за кожний рік навчання

 

3.4.

Магістр (окрім спеціальності 227 - Фізична терапія, ерготерапія), денна форма навчання.

24 580 за перший рік навчання

 

3.5.

Магістр спеціальність 227 - Фізична терапія, ерготерапія, денна форма навчання

45 575 за перший рік навчання

 

4.

Підготовка вітчизняних аспірантів у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна і заочна форми навчання:

 

 

4.1.

Навчання в аспірантурі:

 

 

 

- денна форма навчання;

27 680 за кожний рік навчання

 

 

- заочна форма навчання.

23 048 за кожний рік навчання

 

4.2.

Рецензування рефератів із спеціальності при вступі до аспірантури.

1000

2 години на аспіранта

4.3.

Консультації перед іспитом:

 

 

 

- доктор наук, професор

1 000

2 години на аспіранта

 

- доктор наук, доцент

790

2 години на аспіранта

 

- кандидат наук, доцент

620

2 години на аспіранта

4.4.

Проведення вступних іспитів.

1 000

2 години

5.

Навчання аспірантів з числа іноземців осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, у ПДАФКІС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами , денна форма навчання

3595 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

Якщо підготовка кандидата в аспірантуру недостатня і потребує додаткових освітніх послуг, то рішенням Вченої ради академії сума збільшується на 20% від суми за навчальний рік

6.

Підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту в межах ліцензійного обсягу

2020

 

7.

Надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук здобувачам з інших організацій, навчальних закладів, відомств та інших на контрактній основі:

 

 

7.1

Оплата наукового керівництва:

 

 

 

-доктор наук, професор;

12450

25 годин на рік

 

-доктор наук, доцент;

9850

 

-кандидат наук, доцент.

7880

7.2.

Прийом кандидатських іспитів.

3490

7 годин на 1-го здобувача

7.3.

Прийом додаткових кандидатських іспитів.

1 000

2 години на 1-го здобувача

7.4.

Консультації перед іспитом:

 

 

 

-доктор наук, професор;

2490

5 годин на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

-

 

- кандидат наук, доцент.

1060

7.5.

Перевірка і захист реферату з філософії або перекладу тексту з іноземної мови:

 

 

 

- доктор наук, професор;

1 500

3 години на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

1 180

 

- кандидат наук, доцент.

950

7.6.

Друкування наукових статей.

100

за сторінку

7.7.

Підготовка та друкування контракту, розкладу занять, повідомлень, протоколів іспитів ф 3.2 для ВАК. посвідчення про здачу кандидатських іспитів.

630

 

7.8

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками інших навчальних закладів.

1 730

 

7.9.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками інших навчальних закладів.

13 930

 

7.10.

Апробація захисту дисертації на здобуття науковою ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які навчались в аспірантурі ПДАФКІС за контрактом.

1 730

 

7.11.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які навчались в аспірантурі ПДАФКІС за контрактом.

13 930

 

7.12.

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС. навчались в аспірантурі ПДАФКІС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

Безкоштовно

 

7.13.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС. навчались в аспірантурі ПДАФКІС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

Безкоштовно

 

7.14.

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС.

430

 

7.15.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів. які є співробітниками ПДАФКІС.

3 800

 

8.

Підготовка до вступу до закладу вищої освіти і до зовнішнього незалежного оцінювання.

1 500

За одну навчальну дисципліну.

9.

Проведення наукових консультацій, стажування викладачів інших вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та тренерів ДЮСШ, спортивних клубів, що належать до державної та комунальної форм власності.

Викладачі навчальних закладів, що входять в Придніпровський науковий комплекс, стажування в ПДАФКІС проходять безоплатно.

630

Термін стажування - 1 місяць.

10.

Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.

4 430

Термін стажування - 1 місяць.

11.

Проведення для громадян лекцій та консультацій з питань фізичної культури, спорту та туризму.

Згідно калькуляції

 

12.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів (зокрема, іноземних мов, комп'ютерної підготовки, підготовки водіїв) за науковим, туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами.

Згідно калькуляції

 

13.

Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих. що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

14.

Організація заходів, пов'язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих, наукових закладів, установ, центрів навчальних закладів.

Згідно калькуляції

 

15.

Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації.

270

 

16.

Виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-біологічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням.

Згідно калькуляції

 

II. У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Проведення науково-дослідних, технологічних та пошукових робіт.

Згідно калькуляції

 

2.

Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.

Згідно калькуляції

 

3.

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

Згідно калькуляції

 

4.

Впровадження результатів наукових досліджень.

Згідно калькуляції

 

5.

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

Згідно калькуляції

 

6.

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової, інноваційної продукції, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

Згідно калькуляції

 

7.

Розроблення науково-технічної документації.

Згідно калькуляції

 

8.

Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

III. У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1.

Надання послуг студентам, аспірантам, працівникам, які від'їжджають за кордон:

 

 

1.1.

Оформлення програми навчання за спеціальностями ПДАФКІС для легалізації диплома вищої освіти за кордоном;

1 270

 

1.2.

Послуги з перекладу.

370

 

2.

Надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз.

1 580

 

3.

Надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг.

1 270

 

IV. У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ, ДОЗВІЛЛЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ, ТУРИЗМУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

2.

Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

3.

Організація, проведення спортивних, фізкультурно- оздоровчих заходів ( у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

V. У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

1.

Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, аудіо- і відеотехніки, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

VI. У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1.

Надання спеціально облаштованих приміщень, що перебувають на балансі навчального закладу, для тимчасового проживання (згідно з угодою).

Згідно калькуляції

 

2.

Надання вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитку для тимчасового проживання у кімнатах загального користування.

Згідно калькуляції

 

3.

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку навчального закладу для проживання:

 

 

3.1.

Осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

Згідно калькуляції

 

3.2.

Абітурієнтів навчального закладу під час вступних іспитів;

Згідно калькуляції

 

3.3.

Осіб, які направлені у відрядження до навчального закладу.

Згідно калькуляції

 

4.

Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

Відповідно до рахунків постачальників

 

5.

Заміна сантехнічних виробів, газового, елекротехнічного та іншого обладнання - у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

Згідно з рахунками

 

6.

На вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні: поліпшеного абонового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання визначеного технічними нормативами.

Відповідно до рахунків постачальників

 

7.

Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів

Відповідно до рахунків постачальників

 

8.

Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, додаткових послуг, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.

Згідно з угодою

 

VII. ІНШІ ПОСЛУГИ

1.

Платні курси комп'ютерної підготовки:

 

 

1.1.

Основи комп'ютерної грамоти, робота в текстовому редакторі;

910

Термін навчання 1 місяць

1.2.

Сучасні програмні засоби і системи, робота в системі.

-

Термін навчання 2 місяці

2.

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі.

Згідно з угодою

 

3.

Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у пункті 2 цього пункту.

Відповідно до рахунків постачальників

 

4.

Копіювання, сканування, запис інформації на носії.

270

 

5.

Реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Згідно з угодою

 

6.

Забезпечення оформлення дублікатів інших документів про освіту в установленому законодавством порядку.

320

 

7

Забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років.

320

 

8.

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються у ПДАФКІС відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.

Відповідно до рахунків постачальників

 

9.

Забезпечення оформлення дублікатів студентських квитків, залікових книжок для всіх категорій осіб, що навчаються у ПДАФКІС.

320

 

10.

Забезпечення оформлення документів про вищу освіту державного зразка у установленому законодавством порядку.

Відповідно до рахунків постачальників

 

11.

Забезпечення оформлення дублікатів документів про вищу освіту (диплом, додаток до диплома, академічна довідка) в установленому законодавством порядку.

320 за кожний дублікат

 

12.

Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень в установленому законодавством порядку.

Згідно з угодою

 

13.

Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).

40 за годину

 

14.

Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів.

Згідно з угодою

 

15.

Надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристанів, причалів, місць для стоянки автомобілів.

Згідно з угодою

 

(*) – згідно наказу ректора № 26/1-заг від 13 березня 2023 року.