RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, січня 27, 2021

Вчена рада академії

Положення про Вчену раду ПДАФКіС.

  • Склад Вченої ради
  • План роботи Вченої ради
  • Рішення Вченої ради для оприлюднення

Склад Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Затверджено наказом ректора № 119-заг., від 07 листопада 2019 р.

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

1

Савченко В.Г.

Голова Вченої ради, ректор ПДАФКіС, професор, доктор пед.наук, академік УАН

2

Афанасьєв С.М.

Заст. голови Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.фіз.вих., доцент

3

Москаленко Н.В.

Заст. голови Вченої ради, проректор з НД, член-кор. УАН, д.фіз.вих.,  професор каф. ТМФВ

4

Андрюшина Л.Л.

Вчений секретар, зав. кафедри педагогіки і психології, професор

5

Петречко А.М.

Помічник ректора, юрист

6

Долбишева Н.Г.

Декан факультету фізичної культури і спорту, к.фіз.вих., доцент

7

Соловей О.М.

Декан факультету фізичного виховання, к.фіз.вих., доцент каф. спорт. ігор

8

Толстикова Т.М.

Декан факультету фізичної реабілітації, с.н.с.

9

Богусевич В.В.

В.о. завідувача бібліотекою

10

Борисова Ю.Ю.

Зав. кафедри гімнастики, доцент

11

Давидов Д.В.

Голова органу студентського самоврядування, студент факультету фізичної реабілітації

12

Данюк А.І.

Голова студ.профкому, студентка факультету фізичного виховання

13

Дем’янова Н.І.

Начальник відділу кадрів

14

Зайцева В.Ю.

Керівник навчального відділу

15

Коваленко Н.Л.

Зав. кафедри іноземних мов, доцент

16

Корогод Л.П.

Зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доцент

17

Лашко В.П.

Зав. кафедри водних видів спорту, доцент

18

Лисенко С.О.

Заст. декана фізичного виховання, доцент кафедри соц.-гуманітарних наук

19

Лукіна О.В.

Доцент каф. боксу, боротьби і важкої атлетики

20

Луковська О.Л.

Зав. кафедри фізіології, спорт. медицини, доцент

21

Махінько М.П

Доцент кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики

22

Мітова О.О.

Зав. кафедри спортивних ігор, доцент

23

Микитчик О.С.

Зав. аспірантурою, доцент

24

Новак Т.Я.

Відповідальний секретар приймальної комісії, ст.викл. каф. л/а

25

Пасько В.В.

Аспірант денної форми навчання

26

Приходько В.В.

Зав. кафедри теорії та методики спортивної підготовки, д.пед.н. професор

27

Пшеничников О.П.

Начальник управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації

28

Рокутов С.В.

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, доцент

29

Рузанов В.П.

Ст.викладач кафедри спортивних ігор

30

Самошкіна М.Г.

Голова профспілки, доцент каф. соціально-гуманітарних наук

31

Самошкін В.В.

Зав. кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології, доцент

32

Сергеєва Л.О.

Головний бухгалтер академії

33

Сисо В.Г.

Студент факультету фізичної культури і спорту

34

Степаненко Д.І.

Голова Ради молодих вчених ПДАФКіС, зав. кафедри л/атлетики, доцент

35

Степанова І.В.

Зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцент

План роботи Вченої ради на 2019-2020 навчальний рік

№ з/р

Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради академії

Дата засідання

Відповідальні, виконавці

Зимовий семестр

1

Про роботу академії за 2018-2019 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.

Серпень

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

2

Про результати проведення літньої екзаменаційної сесії на факультетах.

Вересень

Декани факультетів

3

Аналіз проведення атестації студентів.

Вересень

Перший проректор з НПР академії

4

Звіт про роботу приймальної комісії академії.

Жовтень

Відповідальний секретар приймальної комісії академії

5

Затвердження відповідального секретаря приймальної комісії на новий навчальний рік.

Жовтень

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

6

Про виконання обсягу навчального навантаження кафедрами академії у 2018/2019 навчальному році.

Жовтень

Керівник навчального відділу академії

7

Звіт спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертаційних робіт.

Листопад

Вчений секретар спец. ради академії

8

Звіт про організацію  навчальної, навчально-методичної та виховної роботи на кафедрі ФІЗІОЛОГІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.

Листопад

Зав. кафедри, голова комісії

9

Про стан виконання дисертаційних робіт. Затвердження тем дисертаційних робіт.

Листопад

Зав. аспірантурою академії

10

Показники рейтингу НПП кафедр академії.

Грудень

Перший проректор  з НПР академії  доцент Афанасьєв С.М

11

Звіт про господарську діяльність академії.

Грудень

Відповідальний.

12

Підсумки науково-дослідної роботи академії за 2019 рік та затвердження плану на 2020 рік.

Січень

Проректор з НД академії професор Москаленко Н.В.

Літній семестр

13

Підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах.

Лютий

Декани  факультетів

14

Звіт про фінансову діяльність за 2019рік.

Лютий

Гол. бухгалтер академії

15

Звіт про проходження організаційно-тренерської практики студентами денної і заочної форми навчання.

лютий

Відповідальні

16

Звіт про організацію навчальної, навчально-методичної та виховної роботи на кафедрі ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Березень

Зав. каф., голова комісії

17

Пророботу комітету студентського самоврядування.

Березень

Голова комітету

18

 Звіт про організацію  навчальної, навчально-методичної та виховної роботи на кафедрі ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ.

Квітень

Зав. каф., голова комісії

19

Про проведення виховної роботи в академії.

Квітень

Декани

20

Затвердження графіків навчального процесу, робочих навчальних планів, річного  навчального навантаження на наступний навчальний рік.

Квітень

Керівник навчального відділу

21

Підсумки проходження  практик студентами.

Травень

Керівники практик

22

Про роботу Вченої ради академії.

Травень

Вчений секретар академії, професор Андрюшина Л.Л.

23

Звіт голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Травень

Голова товариства

24

Звіт голів ДЕК щодо підсумків  атестації студентів.

Червень

Голови ДЕК

25

Затвердження зведеного плану роботи академії на наступний навчальний рік.

Червень

Перший проректор з НПР академії

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 вересня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 листопада 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 18 грудня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 29 січня 2020 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 28 серпня 2020 року.