RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Вчена рада академії

Положення про Вчену раду ПДАФКіС.

Вчений секретар академії – професор, к. б. н. Андрюшина Любов Леонідівна, тел. +38056-731-96-93.

  • Склад Вченої ради
  • План роботи Вченої ради
  • Рішення Вченої ради для оприлюднення

Склад Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Затверджено наказом ректора № 119-заг., від 07 листопада 2019 р. (внесені зміни наказами ректора № 54-заг., від 05 квітня 2021 р., № 85-заг., від 11 жовтня 2021 р., № 114-заг., від 10 грудня 2021 р., №114-заг., від 11 грудня 2023 р.)

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

1

Савченко В.Г.

Голова Вченої ради, ректор ПДАФКіС, професор, доктор пед.наук, академік УАН

2

Афанасьєв С.М.

Заст. голови Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.фіз.вих., професор

3

Москаленко Н.В.

Заст. голови Вченої ради, проректор з НД, член-кор. УАН, д.фіз.вих.,  професорка каф. ТМФВ

4

Андрюшина Л.Л.

Вчений секретар, зав. кафедри педагогіки і психології, професорка

5

Долбишева Н.Г.

Декан факультету фізичної культури і спорту, к.фіз.вих., професорка

6

Соловей О.М.

Декан факультету фізичного виховання, к.фіз.вих., доцент каф. спорт. ігор

7

Толстикова Т.М.

Декан факультету фізичної реабілітації, с.н.с.

8

Богусевич В.В.

В.о. завідувача бібліотекою

9

Бурдаєв К. В.

Зав. кафедри фізіології, спорт. медицини, доцент

10

Власюк О. О.

Зав. кафедри гімнастики, доцентка

11

Дем’янова Н.І.

Начальник відділу кадрів

12

Зайцева В.Ю.

Керівник навчального відділу

13

Каковкіну О.А.

В.о. зав. кафедри педагогіки і психології, доцентка

14

Коваленко Н.Л.

Зав. кафедри іноземних мов, доцентка

15

Кошелева О.О.

В.о. зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцентка

16

Лева А.Д.

Здобувачка факультету фізичного виховання

17

Лисенко С.О.

Доцентка кафедри соц.-гуманітарних наук

18

Лукіна О.В.

Доцентка каф. боксу, боротьби і важкої атлетики

19

Махінько М.П

Доцент кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики

20

Мітова О.О.

Зав. кафедри спортивних ігор, професорка

21

Микитчик О.С.

Зав. аспірантурою, доцентка

22

Омельченко О.О.

Зав. кафедри водних видів спорту, доцентка

23

Панченко А.І.

в.о. директора департаменту молоді і спорту Дніпровської облдержадміністрації

24

Приходько В.В.

Зав. кафедри теорії та методики спортивної підготовки, д.пед.н. професор

25

Рахленко Ю.І.

Головний інженер

26

Рокутов С.В.

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, доцент

27

Рузанов В.П.

Ст.викладач кафедри спортивних ігор

28

Самошкін В.В.

Зав. кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології, доцент

29

Сергеєва Л.О.

Головний бухгалтер академії

30

Степаненко Д.І.

Голова Ради молодих вчених ПДАФКіС, зав. кафедри л/атлетики, доцент

31

Ткаченко В.С.

Голова комітету студентського самоврядування, здобувачка факультету фізичної реабілітації

32

Черноколенко А.В.

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня

33

Шевченко Д.С.

Здобувачка факультету фізичної культури і спорту

34

Шпітун І.І.

В.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук, доцент

35

Яковенко А.В.

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент

План роботи Вченої ради на 2023-2024 навчальний рік

Заходи

Строк виконання

Відповідальний

1

Про роботу академії за 2022-2023 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік

Серпень, 2023

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

2

Про результати проведення літньої екзаменаційної сесії на факультетах

Вересень, 2023

Декани факультетів

3

Про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти

Вересень, 2023

Перший проректор з НПР академії

4

Про роботу у проекті ERASMUS+UA UKROTHE з розробки освітньої програми з ерготерапії

Жовтень, 2023

Зав. каф. фізичної терапії, ерготерапії доц. Рокутов С.В.

5

Звіт про роботу приймальної комісії академії

Жовтень, 2023

Відповідальний секретар приймальної комісії академії

6

Затвердження кандидатури відповідального секретаря приймальної комісії на новий навчальний рік

Жовтень, 2023

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

7

Про роботу разових спеціалізованих вчених рад академії

Листопад, 2023

Проректор з наукової діяльності професор Москаленко Н.В.

8

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу гімнастики

Листопад, 2023

Зав. кафедри, голова комісії

9

Рейтинг НПП кафедр академії

Грудень, 2023

Перший проректор з НПР академії проф. Афанасьєв С.М.

10

Про господарську діяльність

Грудень, 2023

Головний інженер

11

Про стан виконання дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти доктор філософії аспірантами останнього року навчання. Затвердження тем дисертаційних робіт.

Грудень, 2023

Зав. аспірантурою академії, доц. Микитчик О.С.

12

Підсумки науково-дослідної роботи академії за 2023 рік та затвердження плану на 2024 рік

Січень, 2024

Проректор з НД академії проф. Москаленко Н.В..

13

Про спортивну роботу в академії

Січень, 2024

Рузанов В.П.

14

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах

Лютий, 2024

Декани факультетів

15

Звіт про фінансову діяльність за 2023рік

Лютий, 2024

Гол. бухгалтер академії Сергеева Л.О.

16

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі спортивних ігор

Березень, 2024

Зав. кафедри, голова комісії

17

Про роботу студентського самоврядування

Березень, 2024

Голова комітету

18

Затвердження графіків навчального процесу, робочих навчальних планів, річного навчального навантаження на наступний навчальний рік

Квітень, 2024

Керівник навчального відділу Зайцева В.Ю.

19

Про проходження практик студентами

Квітень, 2024

Відповідальні

20

Про роботу Вченої ради академії

Травень, 2024

Вчений секретар академії, проф. Андрюшина Л.Л.

21

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі водних видів спорту

Травень, 2024

Зав. каф., голова комісії

22

Звіт голів ДЕК щодо підсумків атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр

Червень, 2024

Голова ДЕК

23

Затвердження зведеного плану роботи академії на наступний навчальний рік

Червень, 2024

Перший проректор академії з НПР

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 вересня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 листопада 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 18 грудня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 29 січня 2020 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 січня, 24 лютого, 31 березня 2021 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 26 січня 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 23 лютого 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 26 жовтня 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 30 листопада 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 січня 2023 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 лютого 2023 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 29 березня 2023 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 26 квітня 2023 року.


Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 вересня 2023 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 жовтня 2023 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 28 лютого, 31 січня 2024 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 березня 2024 року.