RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вівторок, вересня 26, 2023

Вчена рада академії

Положення про Вчену раду ПДАФКіС.

Вчений секретар академії – професор, к. б. н. Андрюшина Любов Леонідівна, тел. +38056-731-96-93.

  • Склад Вченої ради
  • План роботи Вченої ради
  • Рішення Вченої ради для оприлюднення

Склад Вченої ради Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Затверджено наказом ректора № 119-заг., від 07 листопада 2019 р. (внесені зміни наказами ректора № 54-заг., від 05 квітня 2021 р., № 85-заг., від 11 жовтня 2021 р., № 114-заг., від 10 грудня 2021 р.)

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

1

Савченко В.Г.

Голова Вченої ради, ректор ПДАФКіС, професор, доктор пед.наук, академік УАН

2

Афанасьєв С.М.

Заст. голови Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.фіз.вих., доцент

3

Москаленко Н.В.

Заст. голови Вченої ради, проректор з НД, член-кор. УАН, д.фіз.вих.,  професор каф. ТМФВ

4

Андрюшина Л.Л.

Вчений секретар, зав. кафедри педагогіки і психології, професор

5

Петречко А.М.

Помічник ректора, юрист

6

Долбишева Н.Г.

Декан факультету фізичної культури і спорту, к.фіз.вих., доцент

7

Соловей О.М.

Декан факультету фізичного виховання, к.фіз.вих., доцент каф. спорт. ігор

8

Толстикова Т.М.

Декан факультету фізичної реабілітації, с.н.с.

9

Богусевич В.В.

В.о. завідувача бібліотекою

10

Борисова Ю.Ю.

Зав. кафедри гімнастики, доцент

11

Бурдаєв К. В.

Зав. кафедри фізіології, спорт. медицини, доцент

12

Данюк А.І.

Голова студ.профкому, студентка факультету фізичного виховання

13

Дем’янова Н.І.

Начальник відділу кадрів

14

Зайцева В.Ю.

Керівник навчального відділу

15

Каковкінa О.А.

Доцент кафедри педагогіки і психології

16

Коваленко Н.Л.

Зав. кафедри іноземних мов, доцент

17

Лисенко С.О.

Доцент кафедри соц.-гуманітарних наук

18

Лукіна О.В.

Доцент каф. боксу, боротьби і важкої атлетики

19

Макєшина Ю.В.

Зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доцент

20

Махінько М.П

Доцент кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики

21

Мітова О.О.

Зав. кафедри спортивних ігор, доцент

22

Микитчик О.С.

Зав. аспірантурою, доцент

23

Мицак А.В.

Відповідальний секретар приймальної комісії, ст.викл. каф. с/і

24

Омельченко О.О.

Зав. кафедри водних видів спорту, доцент

25

Ползікова М. М.

Голова комітету студентського самоврядування, студентка 3 курсу факультету фізичної реабілітації

26

Приходько В.В.

Зав. кафедри теорії та методики спортивної підготовки, д.пед.н. професор

27

Пшеничников О.П.

Начальник управління у справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації

28

Рокутов С.В.

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, доцент

29

Рузанов В.П.

Ст.викладач кафедри спортивних ігор

30

Самошкін В.В.

Зав. кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології, доцент

31

Сергеєва Л.О.

Головний бухгалтер академії

32

Сисо В.Г.

Студент факультету фізичної культури і спорту

33

Степаненко Д.І.

Голова Ради молодих вчених ПДАФКіС, зав. кафедри л/атлетики, доцент

34

Степанова І.В.

Зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання, доцент

35

Черноколенко А.В.

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня

План роботи Вченої ради на 2023-2024 навчальний рік

Заходи

Строк виконання

Відповідальний

1

Про роботу академії за 2022-2023 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік

Серпень, 2023

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

2

Про результати проведення літньої екзаменаційної сесії на факультетах

Вересень, 2023

Декани факультетів

3

Про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти

Вересень, 2023

Перший проректор з НПР академії

4

Про роботу у проекті ERASMUS+UA UKROTHE з розробки освітньої програми з ерготерапії

Жовтень, 2023

Зав. каф. фізичної терапії, ерготерапії доц. Рокутов С.В.

5

Звіт про роботу приймальної комісії академії

Жовтень, 2023

Відповідальний секретар приймальної комісії академії

6

Затвердження кандидатури відповідального секретаря приймальної комісії на новий навчальний рік

Жовтень, 2023

Ректор академії, професор Савченко В.Г.

7

Про роботу разових спеціалізованих вчених рад академії

Листопад, 2023

Проректор з наукової діяльності професор Москаленко Н.В.

8

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу гімнастики

Листопад, 2023

Зав. кафедри, голова комісії

9

Рейтинг НПП кафедр академії

Грудень, 2023

Перший проректор з НПР академії проф. Афанасьєв С.М.

10

Про господарську діяльність

Грудень, 2023

Головний інженер

11

Про стан виконання дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти доктор філософії аспірантами останнього року навчання. Затвердження тем дисертаційних робіт.

Грудень, 2023

Зав. аспірантурою академії, доц. Микитчик О.С.

12

Підсумки науково-дослідної роботи академії за 2023 рік та затвердження плану на 2024 рік

Січень, 2024

Проректор з НД академії проф. Москаленко Н.В..

13

Про спортивну роботу в академії

Січень, 2024

Рузанов В.П.

14

Про підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах

Лютий, 2024

Декани факультетів

15

Звіт про фінансову діяльність за 2023рік

Лютий, 2024

Гол. бухгалтер академії Сергеева Л.О.

16

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі спортивних ігор

Березень, 2024

Зав. кафедри, голова комісії

17

Про роботу студентського самоврядування

Березень, 2024

Голова комітету

18

Затвердження графіків навчального процесу, робочих навчальних планів, річного навчального навантаження на наступний навчальний рік

Квітень, 2024

Керівник навчального відділу Зайцева В.Ю.

19

Про проходження практик студентами

Квітень, 2024

Відповідальні

20

Про роботу Вченої ради академії

Травень, 2024

Вчений секретар академії, проф. Андрюшина Л.Л.

21

Про роботу з забезпечення якості освітнього процесу на кафедрі водних видів спорту

Травень, 2024

Зав. каф., голова комісії

22

Звіт голів ДЕК щодо підсумків атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр

Червень, 2024

Голова ДЕК

23

Затвердження зведеного плану роботи академії на наступний навчальний рік

Червень, 2024

Перший проректор академії з НПР

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 вересня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 25 листопада 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 18 грудня 2019 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 29 січня 2020 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 27 січня, 24 лютого, 31 березня 2021 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 26 січня 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 23 лютого 2022 року.

Рішення Вченої ради ПДАФКіС від 26 жовтня 2022 року.