RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, січня 27, 2021

Наукова лабораторія

Наукова лабораторія є одним зі структурних підрозділів ДДІФКіС, основними функціями якого є планування, організація і контроль за проведенням наукових досліджень з проблем фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту. Вона створена з метою залучення студентів, аспірантів та співробітників інституту до розробки фундаментальних проблем в галузі фізичної культури і спорту.

Робота наукової лабораторії ДДІФКіС проводиться згідно науковим напрямкам і темам Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, а також нормативним документам щодо організації наукової роботи Міністерства освіти і науки України та Міністерства молоді та спорту України.

Завідувачем наукової лабораторії ДДІФКіС є кандидат біологічних наук, доцент Ковтун Алла Олександрівна. Наукова лабораторія підпорядковується проректорові з наукової діяльності, професору Москаленко Наталії Василівні і про свою роботу звітує щорічно на ректораті інституту.

Наукова лабораторія ДДІФКіС володіє наступною науково-дослідною апаратурою в справному стані з технічною документацією на неї: комп’ютерний діагностичний комплекс «Кардіо+», велоергометр «Kettler», комп’ютерна система «Діагност-1», цифрова відеокамера «Sony», медичні ваги РП-150МГ, динамометри, спірометри, пульсометри, каліпери, крокоміри, прибори для вимірювання артеріального тиску.

Комп'ютерний діагностичний комплекс «Кардіо+», яким оснащена наукова лабораторія, призначений для дослідження функціонального стану дихальної і серцево-судинної систем. З його допомогою можливе здійснення наступних функціонально-діагностичних досліджень із створенням архівної бази даних:

  • спірографія;

  • електрокардіографія;

  • кардіоінтервалографія;

  • інтегральна реографія;

  • реовазографія;

  • реоенцефалографія;

  • експрес-діагностика функціональної підготовленості спортсменів по методиці Душаніна;

  • велоергометрія;

Для дослідження індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності (ВНД) наукова лабораторія оснащена комп'ютерною системою «Діагност-1». Використовуючи дану методику можна визначати параметри простих і складних сенсомоторних реакцій, а також швидкісних, якісно-кількісних показників переробки інформації, в основі яких лежать такі типологічні властивості ВНД, як функціональна рухливість і сила основних нервових процесів. Комплекс показників властивостей основних нервових процесів може бути застосований при рішенні ряду практичних питань наукової організації праці, оптимізації навчання і тренувань, професійного психофізіологічного відбору і спортивної профорієнтації.

Використання вищеперелічених функціонально-діагностичних і психофізіологічних методів досліджень дає можливість об'єктивно оцінювати рівень функціональної підготовленості людини, удосконалювати планування навчально-тренувального процесу, досягати високих результатів в спорті і оздоровлення в процесі фізичного виховання, а також своєчасно проводити лікувально-профілактичні заходи, направлені на відновлення після захворювань і травм.

За результатами роботи наукової лабораторії ДДІФКіС здійснюються публікації, серед яких авторська розробка і навчальний посібник:

  • Новый подход к оценке функции внешнего дыхания с помощью компьютерной спирографии в клинике и спорте. Методические рекомендации / Савченко В.Г., Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Мирошниченко А.А. – Днепропетровск: Инновация, 2006. – 22 с. (Авторське свідоцтво №20242 від 23.04.2007).

  • Современные методы исследования функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в физической культуре и спорте. Учебное пособие / Савченко В.Г., Москаленко Н.В., Луковская О.Л., Ковтун А.А. – Днепропетровск: Инновация, 2007. – 96 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту №1.4/18-Г-1954 від 09.11.2007).