RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, липня 17, 2024

Наукове товариство молодих вчених

Наукове товариство молодих вчених ПДАФКіС створене з метою об’єднання наукової молоді, висловленню та відстоюванню її інтересів у професійній сфері. Діяльність ради молодих вчених базується на основі Конституції України, Законодавчих і нормативних документів Міністерства освіти і науки, Статуту ПДАФКіС, а також принципів демократії, власного волевиявлення та рівноправ’я. Рада молодих вчених на умовах добровільного членства об’єднує молодь (віком до 35 років включно), яка займається науковою діяльністю і сприяє розвитку науки в Україні.

Кількість молодих вчених, протягом останніх років складає близько 15% від загальної кількості науково-педагогічних працівників академії. Серед числа молодих вчених, близько 50 % мають науковий ступінь кандидата наук, а інші – активно працюють над написанням кандидатської дисертації.

З 2010 року і дотепер, головою Ради молодих вчених є кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри легкої атлетики – Степаненко Дмитро Іванович, заступником голови є кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання – Єлісєєва Дар’я Сергіївна.

Одним із напрямків діяльності наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС є забезпечення захисту прав та інтересів молодих науковців, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, керуючись законодавством, статутом вищого навчального закладу та відповідним положенням.

Молоді вчені академії є постійними учасниками обласного конкурсу проєктів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». В рамках цього конкурсу, результати власних досліджень, в різні роки, захищали молоді вчені академії: Борисова Юлія Юріївна, Сидорчук Тетяна Валеріївна,  Ханюкова Ольга Вікторівна, Оніщенко Віола Миколаївна. Презентації наших вчених завжди отримують схвальні відгуки від експертів.

У щорічному конкурсі «Кращий молодий вчений», який проводиться за чотирма напрямами (технічний, економічний, медичний та гуманітарний): переможницею гуманітарного напряму ставали завідувач кафедри спортивних ігор, доцент – Мітова Олена Олександрівна та доцент кафедри водних видів спорту – Микитчик Ольга Сергіївна. Активними учасниками цього конкурсу в різні роки були: Власюк Олена Олександрівна, Єлісєєва Дар’я Сергіївна, Сидорчук Тетяна Валеріївна, Афанасьєва Олександра Сергіївна, Самошкіна Анастасія Владленівна, Шульга Олексій Сергійович, Соловей Дмитро Олександрович, Горбонос-Андронова Олена Русланівна, Чухловіна Валерія Валеріївна, Табінська Світлана Олександрівна та ін.

Актив товариства молодих вчених постійно долучається до заходів і нарад, під егідою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, МОН України з питань пошуку шляхів оптимізації роботи та консолідації молодих науковців міста і області.

Здобутки молодих вчених академії гідно оцінюються на рівні Кабінету Міністрів України, так, стипендіатами найвищого органу виконавчої влади, у різні роки, були: Кожедуб Тетяна Генадіївна, Сєргєєв Андрій Юрійович, Самошкіна Анастасія Владленівна, Гребенюк Олег Вікторович!

Молоді вчені здійснюють керівництво дипломними і магістерськими роботами, беруть участь у підготовці студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Активну позицію наукова молодь займає у роботі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, де виконують обов’язки секретарів науково-методичної ради, входять до складу фахових семінарів за спеціальностями 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт» і 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», є співробітниками науково-дослідного відділу та керівниками і відповідальними керівниками наукових тем.

Молоді вчені ПДАФКіС беруть активну участь у підготовці щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», Всеукраїнської конференції «Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система підготовки спортсменів», регіональної конференції молодих учених «Молоді науковці – спорту Придніпров’я», студентських конференцій факультетів «Фізичної культури і спорту», «Фізичного виховання», «Фізичної реабілітації».

Великий обсяг роботи виконується молодими вченими під час підготовки документів для акредитації та ліцензування спеціальностей ЗВО, надають допомогу щодо адаптації регламентуючої документації згідно до змін у законодавстві України «Про вищу освіту».

Наукове товариство молодих вчених входить до складу Обласної ради молодих вчених, а також до складу Ради молодих учених при МОН України та приймає участь у обговоренні нових та важливих документів, ініціатив Уряду та профільного Міністерства, щодо нововведень.

  • Нормативні документи
  • Звіти
  • Заходи

Положення про Наукове товариство молодих вчених (НТМВ).

Звіт про роботу наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС за 2017-2018 р.р.

Звіт про роботу наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС за 2018-2019 р.р.

Звіт про роботу наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС за 2019-2020 р.р.

Гранти, премії, стипендії для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та молодих вчених віком до 35 років

Назва гранту, премії, стипендії

Вимоги до претендентів

Термін подання документів до аспірантури

Премія Президента України для молодих вчених

Наукові працівники, здобувачі третього рівня вищої освіти

щорічно до 15 січня

Гранти Президента України для молодих вчених

Кандидати наук – до 30 років

щорічно до 30 січня

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Молодь віком від 14 до 35 років

щорічно до 30 січня

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Молоді учені до 35 років

щорічно до 30 січня

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Наукові працівники, здобувачі третього рівня вищої освіти

щорічно до 30 січня

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, номінація за наукові досягнення

Молоді учені до 35 років

щорічно до 30 січня

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів

Здобувачі третього рівня вищої освіти другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

щорічно до 15 січня

Академічна стипендія ім. М.С.Грушевського для аспірантів вищих навчальних закладів

Здобувачі третього рівня вищої освіти другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

щорічно до 30 січня

Запит (рейтинговий лист) до участі в конкурсі “Краща рада молодих вчених”.

Запит (рейтинговий лист) до участі в конкурсі “Кращий молодий вчений”.

Заявка на участь у обласному конкурсі проектів “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення.