RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, червня 03, 2023

Кафедра педагогіки та психології

№ з/р

П. І. Б. НПП

Посада

e-mail

1

Андрюшина Любов Леонідівна

Завідувач кафедри, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2

Марченко Олена Вікторівна

Професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3

Рахманов Вагіф Мамедович

Професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4

Каковкіна Ольга Анатоліївна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5

Родіна Юлія Дмитрівна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6

Шуба Вікторія Вікторівна

Доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

7

Гусаренко Маргарита Юріївна

Ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8

Валах Юлія Володимирівна

Викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедру було створено 1 жовтня 1983 року. Кафедра педагогіки і психології керується у своїй діяльності законами, які являються основою для роботи вищих навчальних закладів: Законом України «Про вищу освіту», Законом «Про мову», «Уставом ДДІФКіС», «Положенням про організацію навчального процесу в ВНЗ», а також планами роботи кафедри, інституту, рішеннями Вченої ради та ректорату ДДІФКіС.

На сьогоднішній день склався грамотний, творчий, з високим науковим потенціалом, колектив кафедри, який активно бере участь в усіх заходах нашого інституту. Приємно відмітити, що на кафедрі виросли та працюють випускниці нашого інституту, які захистили кандидатські дисертації та зайняли гідне місце в науково-педагогічному колективі інституту. Кожний викладач кафедри володіє неповтор­ним набором здібностей, які доповнюють один одного: в наукових дослідженнях, у творчості, вмінні організовувати студентів, в різноманітних формах спілкування з ними.

Кадровий склад кафедри становить 9 осіб: 8 науково-педагогічних працівників та 1 лаборант. Склад науково-педагогічних кадрів кафедри педагогіки і психології:

 1. Професор, зав. кафедрою, к.б.н. Андрюшина Л.Л.

 2. Професор, д.мед.н. Рахманов В.М.

  3. Доцент, к.фіз.вих., Каковкіна О.А.

  4. Доцент, к.пед.н. Шуба В.В.

  5. Доцент, к.фіз.вих., Кожедуб Т.Г.

  6. Ст. викладач Гусаренко М.Ю.

  7. Ст. викладач Родіна Ю.Д.

  8. Викладач Валах Ю.В.

  Навчальний процес на кафедрі організовано згідно з навчальним планом інституту. На кафедрі викладається 15 дисциплін для студентів всіх курсів інституту денного навчання та для студентів заочного навчання: педагогіка, психологія, основи екології, основи педагогічної майстерності, психологія спорту, педагогічна психологія, психологія управління, лекторська майстерність викладача вищої школи, психологія спорту вищих досягнень, психотерапія та психопрофілактика, психологічні особливості роботи з інвалідами, психотерапія, психологія кар'єри, методологічні основи процесу навчання у вищій школі, вікова психологія.

  Перелік навчально-методичних матеріалів, що були розроблені НПП кафедри:

  1. Андрюшина Л.Л. Опорні схеми та тести до практичних занять з дидактики / Л.Л. Андрюшина, О.А. Каковкіна. – Дніпропетровськ, 2015. – 24с.

  2. Андрюшина Л.Л. Особенности деятельности студентов-практикантов в период педагогической практики в школе / Л.Л. Андрюшина, О.А. Каковкина, М.Ю. Гусаренко, Ю.В. Валах. – Днепропетровск, 2015. – 48с.

  3. Родина Ю.Д. Основы психопрофилактики / Ю.Д. Родина. – Днепропетровск, 2015. – 20с.

  4. Андрюшина Л.Л. Воспитательная работа в период педагогическом практики в выших учебныхзаведениях / Л.Л. Андрюшина, О.А. Каковкина. – Днепропетровск, 2015. – 17с.

  5. Андрюшина Л.Л. Педагогіка для студентів вищихнавчальних закладів спортивного профілю: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Л.Л. Андрюшина, О.А. Каковкіна, Т.Г. Кожедуб. – Дніпропетровськ, 2014. – 152 с.

  Протягом 2010-2015 років кафедра педагогіки і психології прийняла участь у виконанні теми «Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності» під керівництвом професора Савченко В.Г.

Відповідно до зведеного багаторічного плану на кафедрі був створений ініціативний план НДР, що включав наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів до спортивної та навчальної діяльності. Згідно загальної теми співробітники кафедри опрацьовували наступні напрямки:

 • «Педагогічна адаптація студентів до спортивної та навчальної діяльності» (Андрюшина Л.Л.)

 • «Удосконалення психологічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації на основі прийомів особистісної саморегуляції» (Родіна Ю.Д.)

 • «Профілактика професійного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів» (Гусаренко М.Ю.)

 • «Психолого-педагогічні засоби корекції тривожності у спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату» (Шуба В.В.)

 • «Психологічна підготовка баскетболістів з обмеженими можливостями (слух)» (Каковкіна О.А.)

 • «Сучасна психічна і фізична реабілітація: методи діагностики і лікування психічних і соматичних розділів психогенного походження» (Рахманов В.М.)

 • «Інноваційна технологія теоретичної підготовки у фізичному вихованні учнів середньої школи» (Кожедуб Т.Г.).

  НПП кафедри брали участь у наступних наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (м. Дніпропетровськ, 2012 р, 2013 р, 2014 р, 2015 р), Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи, науково-педагогічні проблеми фізичної культури» (м. Дрогобич, 2013р.), ІІ Міжнародних психолого-педагогічних Челпанівських читаннях, (м. Київ, 2013 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму» (м. Запоріжжя, 2013 р.), VІІI Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 2013 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вдосконалення системи освіти у сфері фізичної культури і спорту» (м. Кишинів, 2013 р.), VІI Міжнародній науково-практичній конференції «Молодь та Олімпійський рух», (м. Київ, 2014 р.), ХVІІI Міжнародній науково-практичній конференції «Молода спортивна наука України» (м. Львів, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Молода спортивна наука Біларусі» (м. Мінськ, 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізкультурна освіта в євроінтеграційних процесах: проблеми і перспективи» (м. Полтава, 2013 р.), наукових конференціях Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту «Молоді науковці – спорту Придніпров’я» (м. Дніпропетровськ, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.).

  На даний час іде підготовка документації щодо організації служби психологічного консультування.

  Науково-педагогічним складом кафедри педагогіки і психології ДДІФКіС проводяться індивідуальні бесіди з студентами, які навчаються на заочному факультеті, що направленні на профорієнтаційну діяльність. Особливу увагу викладачі кафедри приділяють студентам, які навчаються за індивідуальним графіком.

  V. Контактна інформація:

  Адреса: місто Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 10, 49094.

  Номера приміщень ауд. 42, 45.

  Телефон (056) 731-96-93.

  Електрона скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.