RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, червня 03, 2023

Кафедра соціально-гуманітарних наук

Кафедра соціально-гуманітарних наук заснована у 1980 році. Протягом існування кафедру очолювали:

до вересня 1980 р. – к.і.н., доц. Липовський А.Ф.

1980-1985 рр. – к.ф.н., доц. Колотій Ю.М.

1985-2007 рр. – кафедру очолював професор Бугуйчук В.В., провідний фахівець у галузі філософських досліджень сфери фізичної культури і спорту. Протягом тривало часу він керував відповідним напрямом наукових досліджень Міністерства України у справах молоді і спорту. Його науковий доробок складає близько 200 робіт, серед яких монографії, навчальні посібники, науково-методичні і навчально-методичні видання, статті, тези тощо. Багаторічна плідна діяльність проф. Бугуйчука В.В. у сфері підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорту була відзначена значною кількістю нагород, в тому числі присудженням звання члена-кореспондента Петровської академії наук і мистецтв (м. Санкт-Петербург); відзначенням знаком «Відмінник освіти України» та багатьма почесними грамотами.

2007 р. – по теперішній час – к.п.н., доц. Корогод Л.П., автор першого в Україні дисертаційного дослідження, присвяченого вивченню творчості видатного українського історика і суспільно-політичного діяча М. Грушевського (тема: « Концепція української національної самосвідомості в політичних поглядах М. Грушевського»); автор серії наукових статей у галузі грушевськознавства. На сучасному етапі науковий керівник тем Зведеного плату науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства молоді та спорту  на 2006-2010 рр. «Формування гуманістичної орієнтації світогляду у суб’єктів фізичного виховання» і на 2011-2015 рр. «Формування духовної культури спеціалістів галузі фізичної культури і спорту в процесі професійної підготовки». Багаторічна плідна діяльність доц. Корогод Л.П. у сфері підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорту була відзначена нагородженням знаком «Відмінник освіти України», «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України»; грамотами Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей, грамотою за активну і творчу роботу в організації науково-дослідної роботи Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту тощо.

Кафедрі належить провідна роль у системі соціально-гуманітарної підготовки та формування особистості сучасного типу, свідомого громадянина України, патріота незалежної Української держави.

Науково-педагогічний склад кафедри відіграє значну роль у формуванні патріотизму, національної свідомості, розвитку почуття національної гідності та самоповаги у спортсменів-вихованців ДДІФКіС. Значну увагу колектив кафедри приділяє культурно-просвітницькій діяльності серед студентства: вшануванню визначних дат і постатей в історії і культурі українського народу, пропаганді історичного краєзнавства; відвідуванню музеїв м. Дніпропетровська, проведенню виховних бесід; організації участі у громадських заходах, що проводяться на рівні міста, району тощо. Зокрема, протягом 2007-2009 рр. науково-педагогічний склад кафедри взяв участь в організації і проведенні збору свідчень очевидців Голодомору 1932-1933 рр. у Дніпропетровській області для підготовки «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

У різні часи на кафедрі працювали такі відомі талановиті вчені і педагоги, як доц. Колотій Ю.М., проф. Бугуйчук В.В., Кудрявцев В.І., Лопаткін П.В., доц. Шаматульська В.Я., доц. Лисенков О.М., доц. Пантєлєєв О.П., проф. Прокоф’єв Ф.І., доц. Чуднова Т.А. та інші.

На кафедрі склався творчий колектив однодумців, який забезпечує реалізацію завдань навчально-методичного, наукового, виховного, організаційного напрямів діяльності ДДІФКіС.

Кадровий склад кафедри становить 10 осіб: 9 науково-педагогічних працівників та 1 лаборант.

1. Корогод Л.П., кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри;

2. Мурашкін М.Г., доктор філософських наук, професор;

3. Острянський М.П., кандидат філософських наук, доцент;

4. Лисенко С.О., кандидат філософських наук, доцент, декан факультету заочного навчання; нагороджена знаком «Відмінник освіти України», «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України» тощо;

5. Самошкіна М.Г., доцент, голова профспілкового комітету ДДІФКіС; нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом»; «Почесною грамотою Кабінету Міністрів України»; Подякою голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації» тощо;

6. Городецький О.В., кандидат історичних наук, викладач;

7. Макєшина Ю.В., кандидат філософських наук, старший викладач;

8. Кравченко А.В., старший викладач;

9. Вишняков В.М., викладач;

10. Селезень О.В., лаборант.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 1. Історія і культура України;

 2. Українська мова (за професійним спрямуванням);

 3. Філософія;

 4. Релігієзнавство;

 5. Соціологія;

 6. Основи економічної теорії;

 7. Економіка спорту;

 8. Основи права;

 9. Політологія;

 10. Культура професійної мови;

 11. Інтелектуальна власність;

 12. Політико-правові основи фізичної культури і спорту;

 13. Філософія (для аспірантів).

З усіх дисциплін розроблені і затверджені навчально-методичні комплекси.

Серед новітніх навчально-методичних видань слід особливо відзначити:

 1. Корогод Л.П. Історія України: Навчально-методичні рекомендації / Л.П. Корогод. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 172 с.

 2. Вишняков В.М. Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» : Навчально-методичний посібник / В.М. Вишняков. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. - 66 с.

 3. Макєшина Ю.В. Самостійна робота з курсу «Соціологія» : Навчально-методичний посібник / Ю.В. Макєшина. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014. - 83 с.

 4. Городецький О.В. Філософська думка в Україні : Навчальний посібник / О.В. Городецький. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014. - 108 с.

 5. Кравченко А.В. Самостійна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів вишів фізкультурно-спортивного профілю) : Навчально-методичний посібник / А.В. Кравченко. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2015. - 72 с.

 6. Самошкина М.Г. Экономика спорта: Учебное пособие / М.Г. Самошкина. – Днепропетровск: ДГИФКиС, 2015. - 102 с.

 7. Корогод Л.П. Договори у сфері інтелектуальної власності : Методичні рекомендації / Л.П. Корогод. - Дніпропетровськ: ДДІФКІС, 2012. - 64 с.

 8. Корогод Л.П. Інтелектуальна власність : Методичні рекомендації / Л.П. Корогод. - Дніпропетровськ: ДДІФКІС, 2012. - 46 с.

 9. Корогод Л.П. Історичне краєзнавство у системі підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорту : Науково-методичні рекомендації / Л.П. Корогод, П.В. Жавгурьян. -Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2013. – 64 с.

 10. Кравченко А.В. Складні випадки правопису та синтаксичні засоби у професійному спілкуванні: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Українська мова (за професійним спілкуванням»» / А.В. Кравченко. – Дніпропетровськ: ДДІФКІС, 2013. – 53 с.

 11. Городецький О.В. Вивчення творчої спадщини Г.С.Сковороди у курсі «Філософія» : Методичні рекомендації / О.В. Городецький, М.В. Саєнко. - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2014. – 38 с.

Запорукою ефективної діяльності кафедри є науково-дослідницька робота у галузі гуманітарної проблематики. На замовлення Міністерства України у справах молоді і спорту, починаючи з 1986 року, колектив кафедри розробив 4 Всеукраїнські науково-дослідницькі теми, що присвячені дослідженню гуманітарних проблем у галузі фізичної культури і спорту, зокрема, формуванню світогляду особистості, яка займається фізичною культурою і спортом.

Результати цієї роботи відображені у монографіях, навчальних посібниках, науково-методичних посібниках, розділах книг, статтях, тезах; участі у наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів.

Щорічно на кафедрі проводяться студентські олімпіади з дисциплін «Історія і культура України», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; кафедральна студентська наукова конференція; кафедральна наукова конференція.

Кафедрою укладено 14 договорів про творче співробітництво з кафедрами соціально-гуманітарного циклу інших вузів, Національним історичним музеєм ім.. Д. Яворницького, Дніпропетровським художнім музеєм.

На сучасному етапі кафедра здійснює науково-дослідницьку роботу по темі «Формування духовної культури спеціалістів галузі фізичної культури і спорту в процесі професійної підготовки». Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Корогод Л.П.

Перелік найважливіших наукових публікацій за останні 5 років:

 1. Мурашкин М.Г. Бог как состояние НЕМРИ (Трансперсональная эстетика. Психоделическое искусство): монография/ М.Г. Мурашкин. - Днепропетровск: ПГАСА, 2013. - 170 с.

 2. Мурашкин М.Г. Записи 2012 года / М.Г. Мурашкин: монография - Днепропетровск: СІЧ, 2013. - 260 с.

 3. Мурашкин М.Г. НЕМРИ (АМРИ) – трансценденция бессмертия : монография / М.Г. Мурашкин. - Днепропетровск: ПГАСА, 2014. - 170 с.

 4. Формування гуманістичного світогляду молоді у сфері фізичної культури і спорту: Науково-методичний посібник / Л.П. Корогод (кер. авт. кол.), В.В. Бугуйчук, С.О. Лисенко, Т.А. Чуднова, М.П. Острянський, М.Г. Самошкіна, О.В. Городецький, А.В. Кравченко, Ю.В. Макєшина, В.М. Вишняков - Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. - 116 с.

 5. Корогод Л.П., Бугуйчук В.В., Капустін О.В. Спорт і особистість: Науково-методичний посібник / Л.П. Корогод (кер. авт. кол.), В.В. Бугуйчук, О.В. Капустін // Дніпропетровськ: ДДІФКіС - Видавництво «Онікс», 2010. – 98 с.

До наукового доробку кафедри також належить значна кількість опублікованих статей та тез.

Контактна інформація:

Адреса: Набережна Перемоги, 10, кім. 39-а, м. Дніпропетровськ, 49094.

Телефони: (056) 372-45-63 – завідувач кафедри, (0562) 47-25-06 – викладацька кафедри.

Електронна скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.