RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Науковий семінар - «Біомедичні і інформаційні технології в спорті і фізичній реабілітації»

 

29 березня 2016 року в 2-му корпусі в аудиторії № 213 кафедра анатомії, біомеханіки і спортивної метрології провела науковий семінар ...

 

Науковий семінар - «Біомедичні і інформаційні технології в спорті і фізичній реабілітації»

 

29 березня 2016 року в 2-му корпусі в аудиторії № 213 кафедра анатомії, біомеханіки і спортивної метрології провела науковий семінар.

В науковому семінарі прийняли участь:

співробітники кафедри - Самошкін Владлен Валентинович, зав. кафедрою, к.м.н., доцент; Мелешко Віктор Іванович, к.б.н., доцент; Козловська Олександра Григорівна, к.б.н., доцент; Денисенко Наталія Марківна, к.м.н., доцент; Суріков Володимир Євгенович, к.т.н., доцент; Чорногор Наталія Павлівна, к.б.н., доцент; Гвоздак Андрій Павлович, викладач; Малютова Оксана Миколаївна, викладач;

студенти - Свиридова Антоніна Олексіївна, ФР-15-1М, 5 курс, факультет фізичного виховання, фізична реабілітація; Бондаренко Марина Миколаївна, ФР-15-1М, 5 курс, факультет фізичного виховання, фізична реабілітація; Трет’яков Микита Дмитрович, С-14-1, 2 курс, факультет олімпійського та професійного спорту (ОПС), спеціалізація кікбоксинг; Бандур Богдан Олександрович, С-14-2, 2 курс, факультет олімпійського та професійного спорту (ОПС), спеціалізація веслування академічне; Мирна Юлія Володимирівна, С-15-1, 1 курс, факультет олімпійського та професійного спорту (ОПС), спеціалізація гімнастика; Лобас Максим Костянтинович, ЗЛ-15-7, 1 курс, факультет фізичного виховання, напрям підготовки здоров’я людини; Мельник Вікторія Вікторівна, ФВ-15-1, 1 курс, факультет фізичного виховання, спеціалізація легка атлетика; Пустовойт Наталія Віталіївна, ФВ-15-1, 1 курс, факультет фізичного виховання, спеціалізація легка атлетика; Степаненко Юлія Сергіївна, ФВ-15-4, 1 курс, факультет фізичного виховання, спеціалізація гімнастика; Наконечна Аліна Сергіївна, ФВ-15-4, 1 курс, факультет фізичного виховання, спеціалізація гімнастика.

 

Семінар проведено відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи на 2011-2015 р.р. у сфері фізичної культури і спорту» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів», номер Державної реєстрації 111U001168.

 

На семінарі були заслухані і обговорені наступні доповіді:

1. Самошкін В.В., Суріков В.Є., Свиридова А.О. «Сучасна система діагностики і фізичної реабілітації при ювенільному ревматоїдному артриті».

Ювенільний (для дітей віку 2-4 роки) ревматоїдний артрит (поліартрит) – хронічне запалювальне захворювання суглобів кінцівок. Розглядаються три рівні діагностики поліартриту. Біомеханічна діагностика визначення рухливості суглобів в трьох площинах. Лабораторна діагностика – визначення вмісту в крові ревматоїдного фактору, фібриногену, гама-глобулінів, С–реактивного білка, гемоглобіну, швидкості осадження еритроцитів. Ренгенологічна діагностика чотирьох стадій ревматоїдного артриту. На фоні терапії антибактеріальними препаратами, нестероїдними протизапалювальними засобами, кортикостероїдами, імунодепресантами і фізіотерапевтичними процедурами важливе значення в лікуванні має лікувальна фізична культура, спрямована на підтримування максимальної рухливості суглобів і збереження м’язової маси.

2. Мелешко В.І., Самошкін В.В., Малютова О.М., Бондаренко М.М. «Метаболізм молочної кислоти в організмі спортсменів: старі міфи і нові реалії».

Описана роль молочної кислоти в регуляції вуглеводного обміну та роль глюконегенезу, як визначального фактору загальної і спеціальної витривалості. Систематизовані засоби потенціювання спортсменів в станах молочнокислого ацидозу і ацидозу кетонових тіл.

3. Мелешко В.І., Самошкін В.В., Малютова О.М., Трет’яков М.Д. «Ергогенна дієтетика і збалансоване харчування при підготовці кікбоксерів».

В доповіді обгрунтовані сучасні можливості ергогенної дієтетики і збалансованого харчування в системі підготовки кікбоксерів, в тому числі розділу американського кікбоксингу «фул-контакт» (повний контакт без лоу-кіків). Запропоновані схеми використання спеціалізованих продуктів (біологічно активних добавок до їжі, продуктів підвищенної біологічної цінності) для кікбоксерів при: 1 тренуванні, 2 тренувань і в день відпочинку на підготовчому (бозовому), передзмагальному, змагальному і відновлювальному етапах та під час тренувань/змагань в гіпоксичних умовах середньогір’я.

4. Самошкін В.В., Денисенко Н.М., Бандур Б.О. «Функціональне харчування».

В доповіді наведені детальні характеристики функціонального харчування та технологічно-організаційні можливості його застосування. Аргументована роль нутрієнтів функціонального харчування для вирішення наступних поточних проблем галузі фізичної культури і спорту: оптимізація антигіпоксичної дії і підвищення ефективності киснево-транспортної та киснево-утилізуючої систем організму атлетів; активізація механізмів антиоксидантної дії людини; посилення імунностимулюючої і адаптогенної дії органів і систем; здійснення корегування маси і композиційного складу тіла спортсменів; ергогенна і актопротекторна дії компонентів їжі. Розглянуті можливості функціонального харчування при: харчуванні громадян різних професій, функціональних станів, віку та статі; профілактичному харчуванні; дієтичному лікуванні / лікувальному харчуванні.

5. Чорногор Н.П., Мирна Ю.В. «Правильная осанка – залог здоровья».

6. Чорногор Н.П., Лобас М.К. «Для чего нужна гибкость».

7. Гвоздак А.П., Мельник В.В. «Office 365 для навчання».

В доповіді представлені сучасні можливості використання хмарних інформаційних технологій для використання в навчальному процесі. Наведені основні можливості і функціональні переваги додатків пакету Office 365. Представлені технології для роботи з документами і обміну інформацією для різних комунікаційних пристроїв і операційних середовищ.

8. Гвоздак А.П., Пустовойт Н.В. «Аналіз рухової діяльності у спортсменів і фізичній реабілітації».

Представлені нові технології контролю за відновленням рухової діяльності після травм для професійних спортсменів і в фізичній реабілітації. Сучасні інформаційні технології дозволяють відстежувати відновлення рухової активності і навантаження при тренуваннях для запобігання травм і перенавантажень, а також коригувати навантаження в продовж тренувального періоду чи процесу реабілітації.

9. Козловська О.Г., Степаненко Ю.С., Наконечна А.С. «Особенности течения алкогольной зависимости при употреблении слабоалкогольных напитков».

10. Козловська О.Г., Степаненко Ю.С., Наконечна А.С. «Влияние употребления эрголитических веществ на здоровья человека».

В підсумку семінару були рекомендовані доповіді на факультетські наукові конференції, що відбудуться в інституті 13 і 14 квітня 2016року.

Науковий керівник семінару, науковий керівник студентського наукового об’єднання (СНО) - Мелешко Віктор Іванович, к.б.н., доцент кафедри анатомії, біомеханіки і спортивної метрології.