RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Концепція управління сучасною системою підготовки спортсменів

Приходьмо В. В. Концепція управління сучасною системою підготовки спортсменів: монографія. Дніпро, 2018. - 464 с. ISBN 978 - 966 - 8676 - 77 – 5, УДК 796.032.2.063.4

У монографії розглянуті елементи сфери спорту вищих досягнень в інших країнах, виконане обґрунтування управління сучасною системою спортивної підготовки в Україні з урахуванням ситуації в світі. Розкрито специфіку організації та управління підготовкою в окремому виді спорту, ролі і можливостей окремих адміністративних одиниць.

Теорія спорту має посприяти розв'язанню нових практичних завдань, які виникли у період переходу України від адміністративно-командної до ринкової моделі розвитку. Цей очевидний факт потребує не вдосконалення елементів діючої системи, на чому зазвичай зосереджується частина колег науковців, але, натомість, обґрунтування пропозицій щодо створення досконалішої концепції управління сучасною системою підготовки спортсменів.

Залучені праці відомих науковців (В. М. Платонов, Ю. О. Павленко, О.А. Шинкарук, Ю. М. Шкребтій та ін.), але зміст концепції визначили власні дослідження автора.

Монографія стане у нагоді студентам магістратури вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю, аспірантам, науковим працівникам, управлінцям і менеджерам, котрі працюють на різних рівнях системи підготовки спортсменів.

Рецензенти:

Ахметов Р. Ф. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка);

Козіна Ж. Л. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);

Мулик В. В. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Харківська державна академія фізичної культури).