RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Спортивна культура особистості

У навчальному посібнику з урахуванням досягнень сучасної науки і практики розглянуто теоретичні основи спортивної культури особистості;

систематизовано розкриваються концептуальні підходи до вивчення змісту і аксіологічного потенціалу спортивної культури особистості в дискурсах соціально-гуманітарного знання; узагальнено і розширено понятійно-термінологічний арсенал філософії спорту як нового напряму у вітчизняному наукознавстві.

Авторський колектив: к.політ.н., доц. Корогод Л. П. (керівник авторського колективу, вступ, розділ 1, післямова); викл. Вишняков В. М. (розділ 8); к.і.н., доц. Городецький О. В. (розділ 7); ст. викладач Кравченко А. В. (розділ 5); к.ф.н., доц. Лисенко С. О. (розділ 3, 9); к.ф.н., доц. Макєшина Ю. В. (розділ 2); к.ф.н., доц. Острянський М. П. (розділ 4); доц. Самошкіна М.Г. (розділ 6).

Спортивна культура особистості представлена як складна динамічна система, елементи якої розглядаються у гуманістичному вимірі; інтегральний показник професійної підготовки спеціаліста галузі фізичної культури і спорту.

Посібник надає суттєву допомогу бакалаврам, магістрам, аспірантам під час аудиторної та самостійної роботи при вивченні філософських дисциплін у ЗВО фізкультурно-спортивного профілю, а також буде інтересним для викладачів, управлінців сфери фізичної культури і спорту, широкого фізкультурно-спортивного загалу.

к.і.н., доц. кафедри соц.-гум. наук Городецький О.В.