RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Понеділок, червня 18, 2018

Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ: Інновація, № 3, 2015. – 309 с.

  Зміст 2
 
I. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
 
1.

Беринчик Денис,

Ключевые направления повышения эффективности спортивной подготовки боксеров высокого класса на современном этапе развития бокса
6
2.

Бріскін Юрій, Онопко Владлен, Пітин Мар ’ян,

Періодизація розвитку кіберспорту
11
3.

Ваулін Олександр,

Обґрунтування критеріїв оцінювання ефективності організації змагань з фехтування
15
4.

Височіна Надія, Макуц Тарас,

Самооцінка тенісистів 14-15 років та її вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльності
19
5.

Гасанова Саида,

Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных женщин-боксеров
25
6.

Гринь Олександр, Воронова Валентина,

Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту
29
7.

Демідова Оксана,

Структура та зміст фізичної підготовки танцюристів 15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі
35
8.

Демічковський Андрій, Лопатьєв Анатолій, Пітин Мар’ян,

Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки
41
9.

Долбишева Ніна,

Співвідношення сил на міжнародній спортивній арені в рамках всесвітніх ігор
45
10.

Ермолаева Ярослава,

Особенности изменений мотивации танцоров в спортивных танцах после применения психологического тренинга
53
11.

Івченко Оксана,

Контроль фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки
58
12.

Киприч Сергей, Дьяченко Андрей,

Подходы к повышению эффективности спортивной тренировки в микроструктурах годичного цикла боксеров высокой квалификации
63
13.

Кокарев Борис, Кокарева Світлана,

Особливості відбору до збірних команд ВНЗ з гімнастичних дисциплін
69
14.

Мельник Михайло, Пітин Мар'ян,

Студентський спорт: перспективи наукових досліджень
73
15.

Михнов Андреей,

Влияние специализированной программы психологических воздействий на стресс-устойчивость хоккеистов высокого класса
77
16.

Михнов Алексей,

Психологические свойства личности хоккеистов высокого класса как критерий для выбора игрового амплуа
83
17.

Мітова Олена,

Проблеми контролю в сучасних командних спортивних іграх
89
18.

Омельченко Олена,

Функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем веслярів легкої ваги
96
19.

Онищенко Віола,

Вплив занять міні-баскетболом на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей 6-7 років на першому році навчання
100
20.

Осіпов Віталій,

Науково-теоретичні основи розвитку рухових фізичних якостей спортсмена
107
21.

Павлюк Ірина,

Екологічна безпека та збереження природного середовища на полях для гольфу
112
22.

Самуйленко Виталий,

Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными байдарочниками
116
23.

Семеряк Зоряна, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян,

Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації
120
24.

Сергеєв Андрій,

Організаційні аспекти системи управління у сфері фізичної культури і спорту
125
25.

Сируц Андрей,

Факторы, влияющие на уровень физической подготовленности юношей 15-18 лет, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ
130
26.

Соловей Олександр, Набивко Олена,

Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років
137
27.

Степаненко Дмитро, Печко Ганна,

Особливості фізичної підготовленості бар’єристів з вадами слуху
142
28.

Степаненко Володимир,

Аналіз особливостей формування індивідуального стилю діяльності спортсменів
145
29.

Сукачов Олександр,

Обґрунтування збалансованості стану рухової функції дівчаток 4-5 років
150
30.

Холодова Ольга,

Використання моделей змагальної діяльності з метою покращення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку
154
31.

Чекмарьова Наталя, Олійник Роман, Хаджинов Валерій,

Визначення морфологічних генетичних маркерів людини для вдосконалення системи спортивного відбору
159
32.

Чорненька Галина, Прокопенко Віктор, Прокопенко Наталія,

Кінематичні показники техніки бар’єристок в бігу на 100 м з бар’єрами різної кваліфікації
167
33.

Яременко Володимир,

Сучасні інноваційні технології підвищення ефективності процесу формування технічних дій у вільній боротьбі
172
34.

Ярмоленко Максим, Гончаренко Евгений, Матвеев Сергей,

Организационно-методические условия учебно-тренировочной деятельности футболистов специальных олимпиад
175
 
II. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 
35.

Афанасьєв Сергій, Афанасьєва Олександра,

Характеристика структури порушень постави та особливості самопочуття слабкочуючих дітей середнього шкільного віку
180
36.

Баннікова Римма, Магнушевський Юрій,

Відновлення рухової функцій як етап до соціальної реінтеграції хворих з цереброваскулярними захворюваннями
185
37.

Баришок Тетяна, Бандуріна Катерина,

Гідрокінезотерапія як засіб адаптивної фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем
189
38.

Богдановська Надія, Кальонова Ірина,

Ефективність комплексних програм в реабілітації посттравматичних невропатій променевого нерва
193
39.

Бугаєвський Костянтин,

Аспекти практичного використання фізичної реабілітації при трубно-перитонеальному безплідді
197
40.

Бур’яноватий Олександр,

Вплив занять спеціальної акробатичної спрямованості на функціональний рівень прояву соматичних реакцій юних бійців-багатоборців 6-8 років у групі початкової підготовки
201
41.

Василенко Евгений,

Физическая реабилитация при поражениях опорно-двигательного аппарата у недоношенных детей, заболевших рахитом
205
42.

Вовканич Любомир, Дунець-Лесько Антоніна, Гудак Марія, Шевців Уляна,

Динаміка функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки
209
43.

Жарова Ирина,

Концепция физической реабилитации при первичном ожирении у подростков
213
44.

Ильютик Анна, Хроменкова Елена, Асташова Анастасия,Зубовский Дмитрий, Сируц Андрей,

Оценка функционального состояния системы кровообращения по показателям центральной гемодинамики у студентов-гребцов
220
45.

Колосова Елена, Халявка Татьяна,

Электронейромиографическая характеристика высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов различных гендерных групп
225
46.

Коробейніков Георгій, Коробейнікова Леся, Заповітряна Олена, Ричок Тетяна, Шацких Володимир,

Вікові особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації
230
47.

Котелевський Володимир,

Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології
235
48.

Лизогуб Володимир, Пустовалов Віталій, Супрунович Вікторія, Коваль Юлія,

Аналіз нейродинамічних функцій футболістів прем’єр та першої ліги України
241
49.

Лысенко Елена,

Физиологическая реактивность кардиореспираторной системы и характер мобилизации функционального потенциала спортсменов в условиях гипоксии
245
50.

Люгайло Светлана,

Методические основы превентивного направления процесса физической реабилитации юных спортсменов различных специализаций
251
51.

Майкова Тетяна, Толстикова Тетяна,

Профілактика судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу шляхом корекції ендотеліальної дисфункції засобами фізичної реабілітації
261
52.

Майкова Тетяна, Толстикова Тетяна, Пономаренко Олексій,

Подолання оксидативного стресу, індукованого фізичними вправами, при хронічному обструктивному захворюванні легень
266
53.

Михалюк Євген, Малахова Світлана,

Доцільність електрокардіографічного обстеження студентів у процесі профілактичного медичного огляду
271
54.

Одинець Тетяна,

Технологія йога-терапії у фізичній реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом
275
55.

Пенигин Александр,

Моделирование в системе управления подготовкой спортсменов-фристайлистов, специализирующихся в лыжной акробатике
279
56.

Рожкова Тетяна,

Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації для танцюристів високої кваліфікації з порушенням постави за допомогою анкетування
285
57.

Синюгіна Марія, Караулова Світлана,

Порівняльна характеристика центрального і периферичного кровообігу у спортсменів-плавців і легкоатлетів в різних позних умовах
289
58.

Супрунович Вікторія,

Оцінка біоенергетичного метаболізму та нейродинамічних функцій у спортсменів футбольної команди
293
59.

Толстикова Тетяна, Терещенко Наталя,

Удосконалення програми фізичної реабілітації пацієнтів, хворих на попереково-крижовий остеохондроз та оцінка її ефективності
297
60.

Цыганенко Олег, Першегуба Ярослав, Склярова Наталя, Оксамытна Людмила,

Современное спортивное питание: направления развития, проблемы и их решение
302
61.

Cuprik Leonid, Cuprika Aleksandra, Rudzitis Andris, Zusa Anna, Olga Mikitchik,

Means with external feedback for the development of speed and power qualities
307
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 3, 2017. – 218 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 2, 2017. – 236 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 1, 2017. – 314 с.
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all