RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Понеділок, червня 18, 2018

Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ: Інновація, № 2, 2015. – 250 с.

  Зміст 2
 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
 
1.

Апайчев Александр,

О возможности применения программ «OUTDOOR ACTIVITY» для коррекции физического состояния мужчин второго периода зрелого возраста
5
2.

Блавт Оксана,

Процесуальний компонент педагогічної технології реалізації тестового контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп
11
3.

Бондар Олена, Джевага Володимир,

Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху
17
4.

Бондарчук Наталія, Чернов Віктор,

Застосування критерію рівня фізичного стану при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів
21
5.

Braniqte Gheorghe,

Specificity and contributory essence of the staged development of competences of didactic planning of the future teachers of physical education
27
6.

Василец Виктория, Врублевский Евгений,

Оценка эффективности физкультурно-оздоровительных занятий с помощью биоимпедансного анализа
37
7.

Ведерніков Владислав,

Фізична підготовленість абітурієнтів як важливий чинник підготовки майбутнього правоохоронця
41
8.

Данаил Сергей, Браниште Георгий, Данаил Сергей,

Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности и компетенций
45
9.

Долгова Наталія,

Європейські ініціативи у сфері фізичного виховання та спорту
55
10.

Єлісєєва Дар’я,

Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку
59
11.

Іщенко Олеся,

Педагогічні умови формування мотивації підлітків до занять фізичним вихованням
64
12.

Кашуба Віталій, Футорний Сергій, Дудко Михайл,

Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді
69
13.

Килимистий Максим,

Сучасні підходи до впровадження оздоровчого фітнесу для чоловіків другого зрілого віку
76
14.

Kovalenko Nina,

Ways of formation of linguistic competence of specialists in the field of physical education and sport
80
15.

Кокарева Світлана, Напалкова Тетяна, Кокарев Борис,

Фітнес-багатоборство STRENFLEX у підвищенні силових якостей і фізичної підготовленості студентів
82
16.

Кошелева Елена,

Теоретико-методологические подходы к совершенствованию системы физического воспитания студентов
87
17.

Круцевич Тетяна,

Розвиток моральної складової особистості старших дошкільників у процесі організованої рухової активності
93
18.

Круцевич Тетяна, Когут Ірина,

Формування понятійно-категорійного апарату в межах адаптивної фізичної культури
98
19.

Луковська Ольга, Сологубова Світлана,

Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку
103
20.

Лядська Ольга,

Ефективність застосування спеціального устаткування на заняттях за системою «Пілатес» та програми «Пор де Бра» з жінками другого зрілого віку
109
21.

Міцкевич Наталія,

Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів
113
22.

Москаленко Наталія, Ковтун Алла,

Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання»
119
23.

Москаленко Наталія,

Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні
124
24.

Орлов Олександр,

Особливості формування фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів у практиці занять бойовим мистецтвом ушу
129
25.

Павлова Юлія,

Рухова активність, харчування та якість життя молоді
136
26.

Пангелова Наталія, Пангелов Борис,

Демографічні аспекти організації рекреаційно-туристичної діяльності
142
27.

Пангелова Наталія,

Погляди на проблеми фізичного виховання дітей в епоху середньовіччя
146
28.

Пангелова Наталія, Рубан Владислав,

Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої роботи у сільській школі
152
29.

Пасічник Вікторія, Ковцун Василь,

Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості
157
30.

Пензай Сергій,

Теніс як ефективний засіб підвищення фізичного стану викладачів вищих навчальних закладів
161
31.

Пидпомога Андрей,

Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни у студенток
166
32.

Полякова Антоніна,

Руховий режим і фізичний стан дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу
170
33.

Приходько Владимир,

Обоснование применения принципа маятника в физкультурно-оздоровительных занятиях и практике здравостроительства
176
34.

Савченко Виктор, Андрюшина Любовь, Родина Юлия,

Эмоциональная направленность личности у студентов института физической культуры
181
35.

Саїнчук Микола,

Туризм у перипетіях цінностей глобалізації: становлення туристсько-ігрового способу життя
184
36.

Семперович Юлія, Долженко Людмила, Кривчикова Олена,

Характеристика адаптації студентів І курсу до умов навчання у ВНЗ
189
37.

Сидорчук Тетяна, Анастасьєва Зінаїда, Пилипенко Євгенія,

Формування готовності студентів інституту фізичної культури до професійної діяльності
193
38.

Синиця Сергій,

Методично-практична підготовка студенток до проведення занять з оздоровчої аеробіки в процесі вивчення дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення
198
39.

Skidan Anna, Vrublyovskiy Evgeniy,

The differentiated theory of shaping-up exercises for women with different gender identity
202
40.

Соловей Дмитро,

Фактори розвитку форм організації фізичного виховання (в історичному аспекті)
206
41.

Степанова Ірина,

Українські традиції у фізичному вихованні дітей
212
42.

Ткаченко Сергій,

Критерії диференційованого підходу на уроках фізичної культури з футболу з дівчатами середнього шкільного віку
215
43.

Толкунова Инна, Голец Александра,

Системный подход к формированию понятия психологического здоровья личности
220
44.

Томенко Олександр, Деменков Денис,

Співвідношення значущості складових організаційно-методичного забезпечення гурткових занять з футболу зі школярами
225
45.

Трачук Сергій, Імас Тетяна, Кузнецова Лариса,

Фізична підготовленість студенток коледжів різного профілю спеціальностей
230
46.

Троценко Валерій, Троценко Тетяна,

Вплив фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дошкільників
235
47.

Хіменес Христина, Нерода Неоніла, Задорожна Ольга,

Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами
239
48.

Черниговская Светлана, Шевяков Алексей,

Обоснование проблемы разработки системы педагогических технологий физического воспитания для студентов специальностей инженерного типа
243
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 3, 2017. – 218 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 2, 2017. – 236 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 1, 2017. – 314 с.
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all