RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, квітня 24, 2019

Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 3, 2017. – 218 с.

  Зміст 2
 
I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
 
1.

Безверхня Галина, Ільченко Сергій,

Місце шкідливих звичок у способі життя студентів педагогічних спеціальностей
5
2.

Боднар Іванна, Стефанишин Маркіян, Петришин Юрій,

Фізична підготовленість і психоемоційний стан школярів в умовах диференційованого фізичного виховання
10
3.

Борисова Юлія, Гончар Лілія,

Обґрунтування програми занять з фізичної культури для дітей 4-го та 5-го року життя з використанням елементів художньої гімнастики
14
4.

Elena Vlasyuk, Yuliya Borisova,

Prerequisites for the use of innovative technologies in physical education
20
5.

Гакман Анна,

Фітнес-клуб як форма активізації життєвої позиції літньої людини
25
6.

Демідова Оксана, Лашина Юлія,

Вплив занять фітнесом з використанням обладнання TRX на фізичний стан жінок першого зрілого віку
30
7.

Дутчак Мирослав, Малкова Дарія,

Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг в Україні
37
8.

Yelisieieva Daria,

The influence of independent classes of physical education on physical activeness of high school students
42
9.

Кириченко Тарас, Пангелова Наталія,

Атлетизм у вузі: тренувальний і оздоровчо-коригувальний аспект
46
10.

Ковтун Алла, Зеленська Ангеліна,

Ефективність використання фітнес-програми «Kangoo Jumps» у фізичному вихованні студентів
51
11.

Конакова Ольга,

Вплив різних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей жінок другого зрілого віку
55
12.

Корж Наталія,

Ефективність технології формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури в процесі самостійних занять
59
13.

Корчагін Микола, Курбакова Світлана, Ольховий Олег,

Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей
65
14.

Кравченко Алла,

Особливості формування професійно-мовленнєвої культури фахівців галузі фізичної культури і спорту
69
15.

Красова Ірина,

Зміст і спрямованість фізичного виховання дітей 6-10 років у школах зарубіжних країн
73
16.

Кривчикова Олена, Кузнецова Лариса, Заяць Людмила,

Рухова діяльність як фактор збереження здоров’я людей похилого віку
77
17.

Кузнецов Максим,

Оцінка адаптаційних здібностей курсантів – потенційних кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (ССО)
81
18.

Мандюк Андрій,

Рухова активність у культурі вільного часу учнів старшого шкільного віку
86
19.

Москаленко Наталья, Кошелева Елена,

Особенности организации методической подготовки студентов в системе физического воспитания различных вузов Приднепровского региона
91
20.

Москаленко Наталія, Пічурін Валерій,

Аналіз фізичної підготовленості студенток
97
21.

Москаленко Наталія, Яковенко Артем,

Програмно-нормативні засади фізичного виховання у країнах Європейського Союзу
101
22.

Наконечна Анна,

Удосконалення фізичного стану жінок другого зрілого віку з використанням індивідуальних програм занять пілатесом різного цільового спрямування
109
23.

Пангелов Борис,

Мотиваційні аспекти туристичної діяльності людини
115
24.

Пангелова Наталія,

Сутність поняття «гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку»: духовні та фізичні компоненти
119
25.

Пангелова Наталія, Борисова Олена,

Взаємозв’язки компонентів фізичного і психологічного стану в структурі особистості дітей молодшого дошкільного віку
124
26.

Вікторія Пасічник,

Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області
131
27.

Перегінець Михайло, Долженко Людмила,

Здоров’яформуючі освітні технології в сучасній системі середньої освіти
138
28.

Петрук Андрій, Воронцов Олександр, Балдецький Андрій, Смовж Михайло,

Вплив авторської програми на формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ у процесі фізичної підготовки
143
29.

Пивовар Андрій,

Комплексний розвиток моторики і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку
148
30.

Пилипчак Іван,

Проблеми і напрями удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ на етапі первинного навчання
153
31.

Приймак Марія, Смірнова Валерія,

Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів
159
32.

Романчук Сергій, Яворський Андрій, Яворський Тарас, Лесько Орест, Бобко Юрій,

Адаптація призваних до військово-професійної діяльності офіцерів
214
33.

Рубан Владислав,

Особливості педагогічних технологій оздоровлення школярів у процесі фізичного виховання
163
34.

Сембрат Сергій, Погребний Віктор,

Організація та комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку
168
35.

Сидорчук Тетяна, Анастасьєва Зінаїда,

Використання засобів бойового фітнесу на заняттях з фізичного виховання зі студентками
172
36.

Skidan Anna, Vrublevskiy Eugeniy,

Physical conditions monitoring system for mature women in the process of health-improving shaping activities
177
37.

Сороколіт Наталія,

Впровадження варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури в учнів 8-х класів
184
38.

Stepanova Iryna,

Management of health and physical activity to prevent occupational hazards for employees in mineral processing plant environment
189
39.

Табінська Світлана,

Авторські концепти психолого-педагогічної підтримки навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з фізичної культури і спорту в умовах заочної форми навчання на засадах андрагогіки
192
40.

Троценко Валерій,

Значення туристсько-краєзнавчої діяльності у системі організації здорового способу життя школярів
197
41.

Троценко Тетяна,

Сучасні підходи до формування моральних якостей молодших школярів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності
201
42.

Федоріщева Анна,

Ставлення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом
206
43.

Шиян Ольга,

Оцінка стану фізичної підготовленості студентів вищого навчального закладу технічного профілю
210
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 3, 2018. – 168 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 2, 2018. – 172 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 1, 2018. – 312 с.
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all