RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, липня 20, 2019

Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 1, 2018. – 312 с.

  Зміст 1
 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
 
1.

Богуш Владимир, Гетманцев Сергей, Яцунский Александр, Смирнова Ирина, Веселова Ирина,

Сравнительная характеристика физического качества бьістротьі у юношей в гребле академической и на байдарках
6
2.

Ваулін Олександр, Пітин Мар’ян, Задорожна Ольга,

Засоби оцінювання економічної ефективності змагань з фехтування
14
3.

Дерека Тетяна, Ляиіенко Валентина, Туманова Валентина, Корж Євген,

Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування
18
4.

Долбишева Ніна,

Основи спеціально-практичної підготовки в інтелектуальних видах спорту
22
5.

Долбышева Нина, Балджи Илона, Саленко Галина,

Исторические предосылки развития материально-технического обеспечения физкультурно-спортивного движения Днепропетровщины (1950-1960 гг.)
31
6.

Комаринська Наталія,

Взаємозв'язки фізичних якостей гімнасток першого року початкового етапу багаторічної підготовки
38
7.

Кощеев Александр,

Предсоревновательная подготовка спортсменов высокой квалификации в тхэквондо
45
8.

Lukinа Yelena, Voronyi Vladislav,

Features of special physical preparedness of greco-roman wrestlers at the stage of specialized basic training
51
9.

Михайліченко Анна,

Технічна підготовка в навчально-тренувальному процесі юних спортсменів-чирлідирів на етапі попередньої базової підготовки
55
10.

Мищук Диана,

Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями центральних блокирующих в современном волейболе
60
11.

Палатний Артур,

Вимоги до наповненості груп з олімпійських спортивних єдиноборств у дитячо-юнацьких спортивних школах
65
12.

Приходько Володимир,

До проблеми удосконалення вітчизняної системи підготовки спортсменів
70
13.

Приходько Володимир, Шевяков Олексій, Табінська Світлана,

Індивідуальний психолого-педагогічний супровід спортсмена у системі багаторічної підготовки
76
14.

Сергеєв Андрій,

Обґрунтування вибору критеріїв і системи показників розвитку фізичної культури і спорту в адміністративнотериторіальній одиниці сучасної України
81
15.

Соловей Олександр, Соловей Дмитро, Мицак Ірина,

Реалізація кидків у змагальній діяльності гандболістками високої кваліфікації
87
16.

Щепотіна Наталя,

Педагогічний контроль фізичних навантажень і техніко-тактичних дій у структурі змагальної діяльності волейболісток
92
 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
 
17.

Андрєєва Олена, Катерина Уляна,

Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів
97
18.

Bakuridze-Manina Viktoriia,

The evaluation of the physical fitness of the medical students with joint hypermobility
103
19.

Girlea Natalia,

Sociologic questionnaire among physical education specialists regarding the correlation between form and subject matter of lessons, seminars and practical lessons and students’ attained professional skills
108
20.

Демідова Оксана, Могилко Сергій,

Оцінка фізичної підготовленості студентів I-V курсів державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
114
21.

Єлісєєва Дар’я,

Використання сучасних інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті
119
22.

Закопайло Сергій,

Вплив секційних занять з хортингу на фізичну підготовленість старшокласників
126
23.

Кашуба Віталій,

Із досвіду використання фітнес-технологій, спрямованих на корекцію тілобудови людини
131
24.

Килимистий Максим,

Особливості фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку
139
25.

Ковтун Алла, Шипіло Тетяна,

Формування мотивації до здорового способу життя в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
143
26.

Конакова Ольга, Москаленко Наталія,

Організаційно-методичні умови залучення жінок другого зрілого віку до занять оздоровчим фітнесом
148
27.

Кошелева Олена,

Фізична підготовленість студентів закладів вищої освіти різного профілю протягом навчання
152
28.

Кравченко Тетяна,

Актуальні питання системи управління сферою фізичної культури і спорту
159
29.

Красова Ірина,

Вікові особливості фізичного стану молодших школярів
164
30.

Круцевич Тетьяна, Саїнчук Микола, Підлетейчук Роман,

Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України
169
31.

Круцевич Тетяна,

Двигательная активность и качество жизни человека в современном обществе
175
32.

Лисак Ірина, Яремчук Павло, Пільганчук Людмила,

Пріоритетні фактори структури фізичного стану школярів середніх класів
186
33.

Мандюк Андрій,

Форми фізичного виховання серед пріоритетних видів діяльності, що здійснюються у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл віком 12-14 років
192
34.

Москаленко Наталья, Пічурін Валерій,

Зміст психофізичної підготовки у фізичному вихованні студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті"
197
35.

Москаленко Наталія, Решетилова Валерія, Михайленко Юлія,

Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку
203
36.

Омельяненко Інна,

Про дефініцію: "Програмні основи системи фізичного виховання школярів"
209
37.

Осіпов Віталій,

Методика моніторингу фізичного розвитку студентів для оцінки їх готовності до здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки
213
38.

Пангелов Борис, Данилко Валентина,

Сутність і різновиди анімаційних програм у туризмі
218
39.

Пангелова Наталія, Цапук Денис,

Східні оздоровчі системи у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку
222
40.

Пангелова Наталія, Рубан Владислав, Кириченко Тарас,

Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 7-10 років в умовах сільської школи
226
41.

Сидорчук Тетяна, Анастасьєва Зінаїда,

Фізична підготовленість студенток під впливом занять за фітнес-програмою "Пілоксинг"
233
42.

Степанова Ірина, Благіст Кирило,

Організаційні умови удосконалення виробничої фізичної культури на гірничо-збагачувальному підприємстві
236
43.

Timus Maria,

Evaluation and selfevaluation of written professional language skills of physical education and sports teachers and students
243
44.

Троценко Тетяна, Троценко Валерій,

Перспективи розвитку дитячого фітнесу у дошкільних закладах
248
45.

Філенко Людмила,

Вплив інформаційних технологій навчання на розвиток когнітивних та інтелектуальних здібностей студентів вищих навчальних закладів фізичної культури та спорту
254
46.

Чуйко Олександр, Куниця Олександ,

Особливості фізичного стану студентів
261
47.

Шиян Ольга,

Вплив спортивно-орієнтованих занять бадмінтоном на фізичну підготовленість студенток закладів вищої освіти
265
48.

Яковенко Артем,

Організація фізичного виховання і спорту в школах зарубіжних країн
271
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
 
49.

Клапчук Василь,

Стан здібностей до аутохронометрії та їх динаміка під впливом фізичної реабілітації після інсульту
278
50.

Луковська Ольга, Кришень Валерій, Головачов Микола, Петречук Людмила,

Характеристика стану психоемоційної сфери паралімпійців і дефлімпійців за результатами психологічного тестування
282
51.

Луковська Ольга, Кудрявцева Валентина, Петречук Людмила, Харченко Владислав,

Шляхи підвищення адаптаційних можливостей організмів важкоатлетів
286
52.

Майкова Тетяна, Афанасьєв Сергій, Афанасьєва Олександра,

Роль кісткового метаболізму та вегетативної регуляції у визначенні реабілітаційного потенціалу хлопчиків молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою
289
53.

Мельник Оксана, Ужитчак Яна,

Застосування вправ пілатесу в реабілітації та профілактиці загострень остеохондрозу в поперековому відділі хребта
296
54.

Самошкіна Анастасія, Шевцова Вікторія,

Доцільність використання гідрокінезітерапії у методиці лікувальної гімнастики при гонартрозі
302
55.

Чернігівська Світлана, Канюка Євген,

Вплив удосконаленої програми фізичної реабілітації на амплітуду рухів у колінному суглобі у хворих на деформуючий остеоартроз колінного суглоба в гострому періоді, на стаціонарному етапі лікування
305
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 2, 2019. – 150 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 1, 2019. – 170 с.
    Read More
  • Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – Дніпро: Інновація, № 3, 2018. – 168 с.
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all