RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, жовтня 28, 2020

Рада молодих вчених

Наукове товариство молодих вчених ПДАФКіС створене з метою об’єднання наукової молоді, висловленню та відстоюванню її інтересів у професійній сфері. Діяльність ради молодих вчених базується на основі Конституції України, Законодавчих і нормативних документів Міністерства освіти і науки, Статуту ПДАФКіС, а також принципів демократії, власного волевиявлення та рівноправ’я. Рада молодих вчених на умовах добровільного членства об’єднує молодь (віком до 35 років включно), яка займається науковою діяльністю і сприяє розвитку науки в Україні.

Кількість молодих вчених, протягом останніх років складає близько 15% від загальної кількості науково-педагогічних працівників академії. Серед числа молодих вчених, близько 50 % мають науковий ступінь кандидата наук, а інші – активно працюють над написанням кандидатської дисертації.

З 2010 року і дотепер, головою Ради молодих вчених є кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри легкої атлетики – Степаненко Дмитро Іванович, заступником голови є кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання – Єлісєєва Дар’я Сергіївна.

Одним із напрямків діяльності наукового товариства молодих вчених ПДАФКіС є забезпечення захисту прав та інтересів молодих науковців, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, керуючись законодавством, статутом вищого навчального закладу та відповідним положенням.

Молоді вчені академії є постійними учасниками обласного конкурсу проєктів «Молоді вчені – Дніпропетровщині». В рамках цього конкурсу, результати власних досліджень, в різні роки, захищали молоді вчені академії: Борисова Юлія Юріївна, Сидорчук Тетяна Валеріївна,  Ханюкова Ольга Вікторівна, Оніщенко Віола Миколаївна. Презентації наших вчених завжди отримують схвальні відгуки від експертів.

У щорічному конкурсі «Кращий молодий вчений», який проводиться за чотирма напрямами (технічний, економічний, медичний та гуманітарний): переможницею гуманітарного напряму ставали завідувач кафедри спортивних ігор, доцент – Мітова Олена Олександрівна та доцент кафедри водних видів спорту – Микитчик Ольга Сергіївна. Активними учасниками цього конкурсу в різні роки були: Власюк Олена Олександрівна, Єлісєєва Дар’я Сергіївна, Сидорчук Тетяна Валеріївна, Афанасьєва Олександра Сергіївна, Самошкіна Анастасія Владленівна, Шульга Олексій Сергійович, Соловей Дмитро Олександрович, Горбонос-Андронова Олена Русланівна, Чухловіна Валерія Валеріївна, Табінська Світлана Олександрівна та ін.

Актив товариства молодих вчених постійно долучається до заходів і нарад, під егідою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, МОН України з питань пошуку шляхів оптимізації роботи та консолідації молодих науковців міста і області.

Здобутки молодих вчених академії гідно оцінюються на рівні Кабінету Міністрів України, так, стипендіатами найвищого органу виконавчої влади, у різні роки, були: Кожедуб Тетяна Генадіївна, Сєргєєв Андрій Юрійович, Самошкіна Анастасія Владленівна, Гребенюк Олег Вікторович!

Молоді вчені здійснюють керівництво дипломними і магістерськими роботами, беруть участь у підготовці студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Активну позицію наукова молодь займає у роботі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, де виконують обов’язки секретарів науково-методичної ради, входять до складу фахових семінарів за спеціальностями 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт» і 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», є співробітниками науково-дослідного відділу та керівниками і відповідальними керівниками наукових тем.

Молоді вчені ПДАФКіС беруть активну участь у підготовці щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», Всеукраїнської конференції «Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система підготовки спортсменів», регіональної конференції молодих учених «Молоді науковці – спорту Придніпров’я», студентських конференцій факультетів «Фізичної культури і спорту», «Фізичного виховання», «Фізичної реабілітації».

Великий обсяг роботи виконується молодими вченими під час підготовки документів для акредитації та ліцензування спеціальностей ЗВО, надають допомогу щодо адаптації регламентуючої документації згідно до змін у законодавстві України «Про вищу освіту».

Наукове товариство молодих вчених входить до складу Обласної ради молодих вчених, а також до складу Ради молодих учених при МОН України та приймає участь у обговоренні нових та важливих документів, ініціатив Уряду та профільного Міністерства, щодо нововведень.