RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Навчально-методичне забезпечення дистанційного освітнього процесу: нові підходи в дії

Репозитарій ПДАФКіС поповнився ще одним виданням – навчальним наочним посібником професора кафедри педагогіки і психології, д.ф.н. Марченко О.В. «Філософсько-методологічні аспекти наукової діяльності».

Рецензування посібника здійснили: Шевцов С.В., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Дніпровського національного університету ім. О. Гончара; Лучанінова О.П., доктор педагогічних наук, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України.

У передмові до навчального наочного посібника наголошується: єдиним можливим способом продовження освітнього процесу в умовах пандемії став перехід до дистанційної форми навчання, що актуалізував запит на дидактичний інструментарій, який би в повній мірі забезпечував реалізацію принципів наочності та системного структурування інформації. Цей наочний навчальний посібник містить матеріал, який дозволить педагогу оптимально використати можливості мультимедіа в умовах віртуалізації сучасної освіти.

У посібнику висвітлені теоретичні засади методології дослідницької діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, здобувачів наукового ступеню «доктор філософії», а також широке коло осіб, дотичних до науково-дослідницької діяльності.

Перший проректор, професор Афанасьєв С.М.