RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Формування компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі педагогічної практики

Для успішної реалізації програми педагогічної практики академія обирає найкращі заклади загальної середньої освіти з хорошим рівнем матеріально-технічного та кадрового забезпечення. У 2020-21 навчальному році здобувачі вищої освіти ПДАФКіС вперше проходять педагогічну практику у СЗШ №35 м. Дніпро, яка повністю задовольняє вимоги щодо організації практики.

Педагогічна практика є своєрідним підсумком вивчення циклу дисциплін професійної підготовки бакалаврів за спеціальностями 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт і передбачає формування у студентів низки загальних і фахових компетентностей, визначених в освітньо-професійних програмах. Одними з них є: здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного віку в загальноосвітніх установах, позакласну спортивно-масову роботу з учнями; здатність задовольняти особистісні потреби дитини в процесі фізкультурної діяльності та досягти індивідуалізації навчання.

Набуттю фахових компетентностей студентами сприяє сумісна робота викладачів академії і висококваліфікованих учителів фізичної культури, які передають педагогічний досвід студентам-практикантам, навчають реалізовувати власні можливості у майбутній професійній діяльності.

Керівник педагогічної практики в ЗЗСО, ст.викладач Анастасьєва З.В.