RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Захист докторської дисертації Пічуріна В. В.

11 лютого 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України відбувся захист дисертаційної роботи Пічуріна Валерія Васильовича «Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в процесі фізичного виховання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Науковий консультант – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності Москаленко Наталія Василівна.

Вітаємо здобувача та його наукового консультанта з успішним захистом дисертаційної роботи.

Перший проректор з НПР, професор Сергій АФАНАСЬЄВ.