RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Фаховий семінар зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт

На кафедрі боксу, боротьби і важкої атлетики відбувся фаховий семінар з апробації дисертаційної роботи В.О.Вороного на тему «Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців греко-римського стилю 16-17 років на етапі спеціалізованої базової підготовки». Науковий керівник – к.фіз.вих., доцент кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики О.В.Лукіна.

Підготовка здобувача здійснювалася у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.

Рецензенти дисертаційної роботи: д.пед.н., професор В.Г,Савченко, к.фіз.вих., доцент Н.Г.Долбишева.

На засідання фахового семінару були запрошені науково-педагогічні працівники і аспіранти інших кафедр ПДАФКіС, а також фахівці з інших закладів вищої освіти, які мали змогу приєднатися до роботи за допомогою відеозв’язку Zoom.

Під час обговорення дисертації учасники засідання встановили рівень теоретичної підготовки здобувача та рівень набутих протягом навчання за освітньо-науковою програмою компетентностей, достатніх для дослідницько-інноваційної діяльності.

Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, професор Н.В. Москаленко, зав.аспірантури, доцент О.С. Микитчик