RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Обговорення елементу кредитно-трансфертної технології навчання - силабусу

18 лютого 2020 р. професор кафедри теорії та методики спортивної підготовки Приходько В.В. представив для НПП академії новий елемент кредитно-трансфертної технології навчання - силабус.

Професор Приходько розробив силабус для дисципліни яку він викладає в академії - «Управління та організація у сфері фізичної культури і спорту». В доповіді він роз’яснив призначення кожної частини силабусу і рекомендував дотримуватися цієї структури для розробки силабусів спортивно-фахових дисциплін, які викладаються в академії.

Доповідач зауважив про те, що його побудова має максимально відповідати потребам студента про знання навчальної дисципліни і, водночас, відображати необхідні складові дисципліни, та їх взаємозв’язок.

В кінці презентації Володимир Васильович відповів на питання НПП академії.

Перший проректор з НПР Афанасьєв С. М.