RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, серпня 19, 2022

Монографія професора Приходько В.В. – «Формування сучасної системи підготовки спортсменів»

Автором виконаний аналіз існуючих в Україні і на пострадянському просторі систем підготовки спортсменів. Проаналізовано і узагальнено найбільш вагомі напрацювання науковців і фахівців-практиків різних країн за темою формування системи підготовки спортсменів в олімпійських видах спорту. Доведено, що формування сучасної системи підготовки спортсменів можливе виключно шляхом її реформи (не можна обмежитись модернізацією, яка зазвичай впливає лише на окремі структурні елементи системи). Розкриті особливості проведення реформи сфери спорту на пострадянському просторі. Подані результати наукової розробки, присвяченої визначенню ролі у формуванні системи підготовки спортсменів центрального органу державної влади, що опікується сферою спорту, національних федерацій з видів спорту, а також органів місцевої влади.

Зміст розділів 9 і 10 розкриває загальне бачення автора особливостей стратегії і тактики проведення реформи сфери спорту, яка має забезпечити формування сучасної системи підготовки спортсменів в Україні.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

Монографія буде у нагоді науковцям, а також фахівцям, які працюють у сфері спорту. Зміст монографії буде корисним також здобувачам освітнього рівня магістр і аспірантам спеціалізованих закладів вищої освіти, а також факультетів фізкультурно-спортивного профілю.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи ПДАФКіС, проф. Афанасьєв С. М.