RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Середа, листопада 14, 2018

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту оголошує конкурс на заміщення посад науково – педагогічних працівників.

На конкурс подаються документи: заява на ім’я ректора академії (написану власноруч), особовий листок з обліку кадрів, фото 3x4, автобіографія, копія документів про вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа), копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), копія атестата доцента (професора), якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа), список наукових робіт та винаходів (завірених за останнім місцем роботи), документ, що підтверджує підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Документи на конкурс приймаються протягом 30 днів від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації, за адресую:

Навчальний корпус № 1, вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро, 49094.

Телефон: (056) 731-96-93.

Документи подаються вченому секретарю академії (навч. корпус № 1, другий поверх, кім. 24).

Конкурс оголошується на наступні посади:

Доцента кафедри педагогіки і психології – 1 штатна одиниця

В конкурсі можуть брати участь кандидати наук, які мають вчене звання доцента, досвід викладання дисциплін за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО III – IV рівня акредитації 16 років. За останні 5 років мають 14 наукових публікацій у фахових та міжнародних виданнях, 11 навчально-методичних праць та 2 навчальних посібника. Брали участь у 7 науково-методичних конференціях різного рівня (з них у 4 міжнародних). Мають досвід виконавця науково-дослідних тем згідно зведеного плану НДР Міністерства освіти і науки України. Керівники аспірантів. Мають акти впровадження наукових досліджень у практику профільних організацій не менше 13 та є виконавцями практичної частини підписаних договорів наукового співробітництва. Мають досвід роботи члена фахового семінару за спеціальністю 24.00.01 та вченої ради факультету. Термін подання документів 30 днів (до 06.12.2018) від дня опублікування оголошення - 06 листопада 2018 року.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4