RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Субота, жовтня 31, 2020

Приймальна комісія

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, умов прийому до закладів вищої освіти України у 2020 році, затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Правил прийому до академії, Статуту академії та Положення про приймальну комісію Придніпровської державної академії фізичної культури і спору.

Наказ № 303/0/212-20 від 23.06.2020 "Про організацію роботи приймальні громадян та консультативних телефонів департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Вступна кампанія 2020 року".

Почтова адреса:

вул. Набережна Перемоги 10, м. Дніпро, 49094.

Телeфон:

(056) 731–97–12, (056) 738–32-31.

Електронна скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому відвідувачів:

понеділок – п'ятниця з 10.00 до 15.00,

перерва з 12.00 до 12.30.

Як доїхати до приймальної комісії Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту:

- з вокзалу та автовокзалу - маршрутним таксі № 60, 152;

- з центру міста - тролейбусом № 12, маршрутним таксі № 120 і 134;

- від цирку - маршрутним таксі № 60, 62, 107, 120, 134, 152.

Їхати до зупинки «Інститут фізкультури».

Перелік документів та правила прийому до ЗВО

  • Ступень бакалавр
  • Ступень магістр
  • Для іноземців
  • Правила прийому у 2020 р.

На основі загальної середньої освіти

 014 - Середня освіта -  предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура): українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів), за вибором вступника або історія України або географія (мінім. – 100 балів).

017 - Фізична культура і спорт - тренерсько-викладацька діяльність, фізичне  виховання: українська мова та література (мінім. – 100 балів), біологія (мінім. – 100 балів) та творчий конкурс до якого входить складання нормативу з плавання (мінімальна кількість балів 140).

Увага! Для складання творчого конкурсу необхідно заповнити заяву і надіслати всі документи на електронну скриньку приймальної комісії ПДАФКіС: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Термін приймання заяв закінчується за добу до початку творчого конкурсу.

УВАГА! Реєстрація на творчий конкурс, який буде проведено 03 - 04 серпня закрито.

Увага! В день складання творчого конкурсу обов'язково необхідно принести - паспорт; 1 свою фотокартку 3х4 см; копію документу про освіту!

227 - Фізична терапія, ерготерапія -  фізична терапія, ерготерапія (обов’язкові): українська мова та література (мінім. – 100 балів), за вибором вступника або біологія або хімія (мінімальна кількість балів – 120), за вибором вступника або фізика або математика (мінім. – 100 балів).

На основі кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

014 - Середня освіта, 017 - Фізична культурі і спорт: фаховий іспит Теорія та методика фізичного виховання/Теорія та методика спорту (мінім. – 60 балів).

227 - Фізична терапія, ерготерапія: фаховий іспит – медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії (мінім. – 60 балів).

227 - Фізична терапія, ерготерапія: на основі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медична справа» фаховий іспит: медико-біологічні основи з фізичної терапій, ерготерапії (тести) (мінім. – 60 балів).

Форма і терміни навчання – денна (3 р. 10м.), заочна (4 р. 10 м.)

Вартість навчання за рік, грн. – денна 12780*; заочна 10220*

* - вартість навчання може бути проіндексована.

 

014 - Середня освіта - предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура): Теорія і методика фізичного виховання (мінім. – 60 балів) (фаховий іспит).

017 - Фізична культура і спорт - фізична культура і спорт; фізичне виховання різних груп населення: Теорія і методика фізичного виховання/Теорія і методика спорту (мінім. – 60 балів).

227 - Фізична терапія, ерготерапія - фізична терапія, ерготерапія: Фізична терапія, ерготерапія (мінім. – 60 балів). Для вступників з інших спеціальностей - друга вища освіта на основі диплома «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» будь-якої спеціальності (2 роки навчання) – фаховий іспит – Фізична терапія ерготерапія (мінім. – 60 балів) (тести), додатковий іспит (зараховано/не зараховано) - Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії (мінімі. – 60 балів) (тести).

Вступний іспит з іноземної мови є обов’язковим для всіх спеціальностей (мінім. – 60 балів).

Форма і терміни навчання –  денна (1 р. 4 м.).

Вартість навчання за рік, грн. – денна 27405*.

* - вартість навчання може бути проіндексована.

 

Порядок організації набору та навчання іноземців та осіб без громадянства в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту

1. Цей Порядок визначає особливості організації набору та навчання іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) у Дніпропетровському державному інституті фізично культури і спорту (далі – ДДІФКіС).

2. Дія цього Порядку не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України на законних підставах і мають право вступу до ДДІФКіС на умовах, визначених законодавством, а також біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

3. Навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється за денною (очною) формою навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до інституту.

4. Умовою зарахування іноземців та осіб без громадянства на навчання для здобуття певного ступеня є володіння ними мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії. Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до ДДІФКіС за результатами співбесіди.

Підставою для зарахування (відрахування) іноземців та осіб без громадянства є наказ про зарахування (відрахування), який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5. Для зарахування до інституту іноземці та особи без громадянства подають такі документи (до 1 листопада поточного року і до 1 березня наступного року):

а) заяву-анкету;

б) оригінал та копію документа про попередню освіту;

в) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

г) копію документа про народження;

д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

ж) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

з) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

к) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

л) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах б – г цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

7. Іноземці, які отримали свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземців та осіб без громадянства встановленого законодавством зразка вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до навчального закладу, який видав йому запрошення на навчання.

8. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України у порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

Для прийняття МОН України рішення щодо направлення іноземця на навчання до ДДФІКіС за міжнародними договорами України та державними програмами кандидат на навчання надсилає до МОН України документи, визначені в пункту 6 цього Порядку.

9. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський квиток встановленого законодавством зразка.

10. Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу до іншого здійснюється в установленому законодавством порядку на підставі наказу навчального закладу.

11. Іноземці, які закінчили навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (підготовчий факультет (відділення) і виявили бажання продовжити освіту, за умови прийняття інститутом відповідного рішення в установленому порядку, зараховуються на подальше навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого факультету (відділення) (попереднього рівня навчання).

12. Оплата освітніх послуг, що надаються інститутом, здійснюється за договорами (контрактами) за рахунок власних коштів іноземців або інших не заборонених законодавством України джерел, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

13. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти інститут відраховує такого іноземця.

14. ДДІФКіС забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання.

15. Примусове видворення іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, здійснюється уповноваженими органами у встановленому законодавством порядку.

16. Про іноземців, яких відраховано з інституту за невиконання навчального плану, за порушення умов договору (контракту) або з інших підстав, передбачених законодавством, навчальний заклад протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця, а про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, – уповноважене державне підприємство та територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.

 

Правила прийому до Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

Правила прийому до академії у 2020 році розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року за № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 і затверджені Вченою радою ДДІФКіС 18 грудня 2019 року, протокол № 5 (наказ ректора № 144-заг від 18 грудня 2019 року), розміщуються на веб-сайті інституту і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

Ознайомитися можна з Правилами прийому до Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту у 2020 році.

Додатки до Правил прийому до Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту

Додатки до правил прийому містять наступну інформацію:

Додаток 1. Перелік наказів Міністерства освіти і науки УКРАЇНИ, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загально середньої освіти (витяг з додатку до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році).

Додаток 3. Таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200.

Додаток 4. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році.

Додаток 5. Порядок організації набору і навчання іноземців та осіб без громадянства в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту у 2020 році.

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту (освітньо-кваліфікаційного рівня), обчисленого за 5-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту в 2020 році.

Положення про апеляційну комісію у 2020 році

Положення про апеляційну комісію Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Зміни до Правил прийому у 2020 році

Інформація відсутня.