RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, квітня 05, 2020

ТАРИФИ З ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЩО НАДАЄ ПДАФКіС

з 01.03.2019 року(*)

Найменування послуги

Вартість

Примітка

І. У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Підготовка студентів у ПДАФКіС що мають українське громадянство понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна та заочна форма навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

   

1.1.

- бакалавр, денна форма навчання;

56120 грн. за повний термін навчання (3 роки 10 місяців)

Перший внесок - 14030 гривень з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески – посеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.2.

- бакалавр, заочна форма навчання;

56100 грн. за повний термін навчання (4 роки 10 місяців)

Перший внесок - 11220 гривень з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески – посеместрово - до 1 лютого та до 1 вересня поточного року.

1.3.

магістр, денна форма навчання.

30090 грн. за повний термін навчання (1 рік 6 місяців)

Перший внесок - 20060 гривень з 10 до 25 серпня поточного року, послідуючі внески за семестр до 1 вересня поточного року.

2.

Навчання студентів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, (денна форма навчання):

   

2.1.

підготовчі курси (російська мова, біологія, плавання, загально-фізична підготовка, спеціалізація).

990 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

2.2.

Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня:

   
 

- бакалавр, денна форма навчання;

1870 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 
 

- магістр, денна форма навчання.

2090 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

 

3.

Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

   

3.1.

- бакалавр, денна форма навчання;

14030 грн. за кожний рік навчання

 

3.2.

- бакалавр, заочна форма навчання;

11220 грн. за кожний рік навчання

 

3.3.

- магістр, денна форма навчання.

20060 грн. за перший рік навчання

 

4.

Підготовка вітчизняних аспірантів у ПДАФКіС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна та заочна форми навчання в аспірантурі:

   

4.1.

Денна форма навчання

22590 грн.

за кожний рік навчання

4.2

Заочна форма навчання

18800 грн.

за кожний рік навчання

4.3

Рецензування рефератів із спеціальності при вступі до аспірантури

600 грн.

 

4.4

Консультації перед іспитом:

   
 

- доктор наук , професор;

650 грн.

2 години на аспіранта

 

- доктор наук, доцент;

520 грн.

 
 

- канд. наук, доцент.

410 грн.

 

4.5

Проведення вступних іспитів

650 грн.

2 години

5.

Навчання аспірантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, у ПДАФКіС понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, денна форма навчання.

2530 доларів США на рік у еквіваленті грн. по курсу Національного банку України

Якщо підготовка кандидата в аспірантуру недостатня і потребує додаткових освітніх послуг, то рішенням Вченої ради академії сума збільшується на 20% від суми за навчальний рік.

6.

Підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту в межах ліцензійного обсягу.

Згідно калькуляції

 

7.

Надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук здобувачам з інших організацій, навчальних закладів, відомств та інших на контрактній основі:

   

7.1

Оплата наукового керівництва:

   
 

- доктор наук, професор;

8160 грн.

25 годин на рік

 

- доктор наук, доцент;

6460 грн.

 
 

- кандидат наук, доцент.

5170 грн.

 

7.2

Прийом кандидатських іспитів

2290 грн.

7 годин на 1-го здобувача

7.3

Прийом додаткових кандидатських іспитів

650 грн.

2 години на 1-го здобувача

7.4

Консультації перед іспитом:

   
 

- доктор наук, професор;

1630 грн.

5 годин на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

1630 грн.

 
 

- кандидат наук, доцент.

700 грн.

 

7.5

Перевірка і захист реферату з філософії або перекладу тексту з іноземної мови:

   
 

- доктор наук, професор;

980 грн.

3 години на 1-го здобувача

 

- доктор наук, доцент;

780 грн.

 
 

- кандидат наук, доцент.

620 грн.

 

7.6

Друкування наукових статей

40 грн.

за сторінку

7.7

Підготовка та друкування контракту, розкладу занять, повідомлень, протоколів іспитів ф.3.2 для ВАК, посвідчення про здачу кандидатських іспитів.

450 грн.

 

7.8

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками інших навчальних закладів.

1250 грн.

 

7.9

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками інших навчальних закладів.

10150 грн.

 

7.10

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які навчались в аспірантурі ПДАФКіС за контрактом.

>1250 грн.

 

7.11

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які навчались в аспірантурі ПДАФКіС за контрактом.

10150 грн.

 

7.12

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками ПДАФКіС, навчались в аспірантурі ПДАФКіС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

безкоштовно

 

7.13

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками ДДІФКіС, навчались в аспірантурі ПДАФКіС за державним замовленням і своєчасно виконували індивідуальний навчальний план.

безкоштовно

 

7.14

Апробація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками ПДАФКіС.

310 грн.

 

7.15

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту для здобувачів, які є співробітниками ПДАФКіС.

2600 грн.

 

8.

Підготовка до вступу до вищого навчального закладу та до зовнішнього незалежного оцінювання

1070 грн.

за одну навчальну дисципліну

9.

Проведення наукових консультацій, стажування викладачів інших вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та тренерів ДЮСШ, спортивних клубів, що належать до державної та комунальної форм власності.

Викладачі навчальних закладів, що входять в Придніпровський науковий комплекс, стажування в ПДАФКіС проходять безоплатно.

2000 грн.

Термін стажування - 1 місяць

10.

Проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.

3200 грн.

Термін стажування - 1 місяць

11.

Проведення для громадян лекцій та консультацій з питань фізичної культури, спорту та туризму.

Згідно калькуляції

 

12.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачою або без видачі відповідних документів про освіту курсів (зокрема, іноземних мов, комп`ютерної підготовки, підготовки водіїв) за науковим, туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами.

Згідно калькуляції

 

13.

Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за туристичним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

14.

Організація заходів, пов`язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих, наукових закладів, установ, центрів навчальних закладів.

Згідно калькуляції

 

15.

Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації.

190 грн.

 

16.

Виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-біологічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням.

Згідно калькуляції

 

ІІ. У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Проведення науково-дослідних, технологічних та пошукових робіт

Згідно калькуляції

 

2.

Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.

Згідно калькуляції

 

3.

Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності

Згідно калькуляції

 

4.

Впровадження результатів наукових досліджень

Згідно калькуляції

 

5.

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп`ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

Згідно калькуляції

 

6.

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової, інноваційної продукції, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

Згідно калькуляції

 

7.

Розроблення науково-технічної документації.

Згідно калькуляції

 

8.

Організація та проведення наукових заходів (з`їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів

Згідно калькуляції

 

ІІІ. У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1.

Надання послуг студентам, аспірантам, працівникам, які від'їжджають за кордон:

   

1.1

Оформлення програми навчання за спеціальностями ПДАФКіС для легалізації диплома вищої освіти за кордоном.

900 грн.

 

1.2

Оформлення архівної довідки.

220 грн.

 

1.3

Послуги з перекладу документів.

260 грн.

 

2.

Надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз.

1100 грн.

 

3.

Надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг.

900 грн.

 

IV. У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ, ДОЗВІЛЛЯ, ОЗДОРОВЛЕННЯ, ТУРИЗМУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

2.

Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

3.

Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів ( у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно калькуляції

 

V. У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

1.

Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, аудіо- і відеотехніки, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Згідно угоди

 

VІ. У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1.

Надання спеціально облаштованих приміщень, що перебувають на балансі навчального закладу, для тимчасового проживання (згідно з угодою).

Згідно калькуляції

 

2.

Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитку для тимчасового проживання.

Згідно калькуляції

 

3.

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитку навчального закладу для проживання:

   

3.1

- осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

Згідно калькуляції

 

3.2

- абітурієнтів навчального закладу під час вступних іспитів;

Згідно калькуляції

 

3.3

- осіб, які направлені у відрядження до навчального закладу.

Згідно калькуляції

 

4.

Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

Відповідно до рахунків постачальників

 

5.

Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

Згідно з рахунками

 

6.

На вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1-3 цього пункту, у встановленні:

   

6.1.

- поліпшеного обладнання;

відповідно до рахунків постачальників

 

6.2.

- нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами.

відповідно до рахунків постачальників

 

7.

Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів:

відповідно до рахунків постачальників

 

8.

Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, додаткових послуг, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.

Згідно з угодою

 

VIІ. ІНШІ ПОСЛУГИ

1.

Платні курси комп’ютерної підготовки:

   

1.1.

- основи комп’ютерної грамоти, робота в текстовому редакторі;

530 грн.

Термін навчання 1 місяць

1.2.

- сучасні програмні засоби і системи, робота в системі.

1060 грн.

Термін навчання 2 місяці

2.

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі.

Згідно з угодою

 

3.

Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у пункті 2 цього пункту.

Відповідно до рахунків постачальників

 

4.

Копіювання, сканування, запис інформації на носії.

190 грн.

 

5.

Реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Згідно з угодою

 

6.

Забезпечення оформлення дублікатів інших документів про освіту в установленому законодавством порядку.

220 грн.

 

7.

Забезпечення оформлення посвідчення про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років.

220 грн.

 

8.

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються у ПДАФКіС відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.

Відповідно до рахунків постачальників

 

9.

Забезпечення оформлення дублікатів студентських квитків, залікових книжок для всіх категорій осіб, що навчаються у ПДАФКіС.

220 грн.

 

10.

Забезпечення оформлення документів про вищу освіту державного зразка у установленому законодавством порядку.

Відповідно до рахунків постачальників

 

11.

Забезпечення оформлення дублікатів документів про вищу освіту (диплом, додаток до диплома, академічна довідка) в установленому законодавством порядку.

220 грн.

За кожний дублікат

12.

Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень в установленому законодавством порядку.

Згідно з угодою

 

13.

Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп`ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).

20 грн. за годину

 

14.

Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів.

Згідно з угодою

 

15.

Надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристані, причалів, місць для стоянки автомобілів.

Згідно з угодою

 

(*) – згідно наказу ректора № 40-заг від 28 лютого 2019 року.