RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

П'ятниця, травня 24, 2024

Сучасний підручник - «Ерготерапія»

Підручник призначений для здобувачів 2-го рівня вищої освіти в профільних навчальних закладів, а також фахівців з фізичної терапії/ерготерапії та науковців.

Автори підручника:

Майкова Т.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорта;

Афанасьєв С.М. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту;

Афанасьєва О.С. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри фізичної реабілітації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

У підручнику викладені як теоретичні положення, що стосуються ерготерапії: основних принципів, стратегій, технологій, так і практичні рекомендації щодо ерготерапевтичної оцінки активності і участі клієнтів у повсякденному житті, а також довкілля на підґрунті принципів ергономічного його устрою, рекомендації щодо застосування адаптованих пристроїв для підвищення рівня соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями, хворих з вродженими і набутими формами патології, осіб старшого і похилого віку. У підручнику викладені практичні рекомендації з методів ерготерапевтичного втручання.

Викладений матеріал ґрунтується на науково доказовій базі рекомендацій, з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я, концепції міждисциплінарного підходу до ерготерапевтичного супроводження клієнтів, з застосуванням міжнародних шкал оцінювання їх стану та ефективності ерготерапевтичних втручань.

Рецензенти:

Філіппов Ю.О. – член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор;

Косинський О.В. – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, зав. відділом МСЕ та реабілітації при захворюваннях хірургічного, ортопедо-травматичного профілю у сполученні з ураженням периферійної нервової системи ДУ «Укр Держ НДІ МСПІ МОЗ України».

Приходько В.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Декан факультету фізичної реабілітації, доцент Толстикова Т. М.