RT Hadron - шаблон joomla Joomla

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Неділя, червня 23, 2024

Фізична реабілітація осіб з особливими потребами

У бібліотеку академії поступив підручник створений колективом авторів Придніпровської державної академії фізичної культури спорту і Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Автори підручника: Яримбаш К.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця; Дорофєєва О.Є. – доктор медичних наук, доцент, зав.кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Афанасьєва О.С. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, ст. викл. кафедри фізичної реабілітації Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання фізичної реабілітації осіб, які мають сенсомоторні порушення (різні нозологічні форми), а також приватні методики фізичної реабілітації, орієнтовні комплекси вправ з фізичної реабілітації. Підручник розроблено для студентів старших курсів ВНЗ медичного профілю та фізичної культури першого та другого рівнів вищої освіти, фахівців з фізичної реабілітації, які працюють з особами з особливими психічними та фізичними потребами.

Зав. кафедри фізичної реабілітації д.мед. н., професор Майкова Т.В.